Bjergtagende Kilimanjaro

 Tekst: Janke Bondam

Paraplegikeren Chris

 

Waddell har som den

 

første nogensinde beste-

 

get Afrikas højeste bjerg

 

for egen kraft i en spe-

 

cialdesignet, firehjulet

 

mountainbike.

 

Den 30. september 2009 indløb

 

følgende besked til basecamp: ”Vi

 

nåede toppen i dag. Sov i krateret

 

i går aftes. Mere senere”.

 

Toppen var Kilimanjaros Uhuru

 

peak, og afsenderen bag beskeden

 

var Chris Waddell. Han havde lige

 

fuldført en formidabel bedrift som

 

den første paraplegiker, der er nået

 

toppen af Afrikas højeste punkt.

 

 

 

 

 

 

 

Selvom Kilimanjaro har ”gangbar” adgang til kratertoppen,

 

så er turen derop ikke uden strabadserende besværligheder.

 

Udover den betragtelige højde (5.895 meter over havets

 

overflade), med den farefulde tynde luft og nattekulde, er der svært

 

overkommelige hindringer i form af store løse og faste klippestyk-

 

ker, der skal forceres. Tanken om, at en kørestolsbruger nogensinde

 

skulle tage disse udfordringer op, synes fjern. Men ikke for den

 

41-årige amerikaner Chris Waddell.

 

 

 

One Revolution

 

Til bestigningen af Kilimanjaro havde Chris Waddell fået konstru-

 

eret en firehjuls hånddreven mountainbike – en slags off-roader

 

med gedigent vejgreb og eminent hjulkontrol, - der var i stand til at

 

manøvrere over 30-40 cm høje forhindringer. Med sig havde han,

 

udover et lille filmhold, en håndfuld hjælpere, der af og til måtte

 

lægge planker ud og sætte spil op, så han kunne komme over de

 

mest utilgængelige etaper.

 

Turen til toppen tog fem dage, og det var fem dage, der tilhører

 

kategorien: en bedrift af de store. Fem dage med ekstremt ubehag,

 

 

 

store smerter, meget lidt nattesøvn og med masser af snavs og støv

 

overalt. Men på trods af alt det, også en kolossal udblæsning af

 

viljefast energi rettet mod en enkelt ting; nemlig næste lille skridt.

 

Og for at citere en brite, der selv lige havde taget turen til toppen og

 

havde set Chris’ anstrengelser: ”Han er den sejeste mand, jeg nogen-

 

sinde har set. Han får John Wayne til at ligne en tøsedreng.”

 

Anstrengelserne blev belønnet med en vild skønhed af visuel karak-

 

ter med gletcherformationer på den ene side og kraterhullet på den

 

anden.

 

På Chris Waddells blog kan man læse hans dagbog fra de dage,

 

om alle forberedelserne bag og ikke mindst se billederne fra turen.

 

Filmholdet, der fulgte hans tur til toppen, var med for at doku-

 

mentere bestigningen, for, som Chris Waddell selv har udtrykt

 

det: ”Denne dokumentarfilm er en vigtig del af mit projekt, idet min

 

historie er en visuel historie. Folk har brug for at se for at kunne forstå”.

 

Dokumentaren hedder One Revolution.

 

 

 

Medaljevindende skiløber

 

Chris Waddell brækkede ryggen som 20-årig i et skistyrt i 1988. Han var dengang en lovende, amerikansk skiløber. Og det fortsatte

 

han med at være, brækket ryg eller ej, for allerede året efter styrtet

 

var han igen at finde ude på skibakkerne, denne gang i monoski.

 

Med den steg han i de følgende år til tops på Para Olympens tinde

 

som den mest medaljevindende skiløber nogensinde. Han har del-

 

taget i syv Paraolympic Games, men har nu lagt konkurrencespor-

 

ten på hylden og er i stedet blevet en velanskreven foredragsholder

 

ved siden af modeljobs for stormagasiners kataloger.

 

 

 

Manifest modbillede

 

Chris Waddell har udtalt, at det som oftest overrasker folk, når han

 

fortæller, at hans livskvalitet efter skistyrtet ikke er blevet formind-

 

sket, snarere tværtimod. Så beslutningen om at bestige Kilimanjaro

 

har – udover lysten til at tage livtag med en kolossal udfordring

 

og vinde over den, ikke mindst – som et af endemålene haft, at ”få

 

rampelyset til at skinne tilbage på mennesker med handicap – at vise, at

 

hvis du virkelig gav dig tid til at kigge ordentligt efter, så kan det være,

 

du blev overrasket”. Så hans intention har også været at komme med

 

et manifest modbillede til folks forudfattede forestillinger om et liv kørestol. ”Jeg håber, mit Kilimanjaroprojekt vil være med til at se de

 

over 21 millioner handicappede mennesker i hele verden på en helt ny

 

måde”, som han udtrykker det.

 

I det hele taget har Chris Waddells udfoldelser som superatlet både

 

på Para Olympens og Kilimanjaros top indhøstet international

 

opmærksomhed og er således med til at rokke ved det gængse bil-

 

lede af et liv i kørestol.

 

 

 

One Revolution

 

 

 

One Revolution er mottoet for både Chris Waddells

 

Kilimanjaroprojekt og hans liv. Mottoet handler om, at det er

 

muligt at revolutionere både stort og småt. I forbindelse med

 

Kilimanjaroprojektet er der blevet samlet penge ind og The One-

 

Revolution Foundation har set dagens lys. Denne fond designer

 

og producerer ”Udviklingslande Håndcykler” hvis formål er at

 

skabe muligheder via mobilitet. Fonden vil donere kørestole og

 

håndcykler til folk i Tanzania, der har brug for dem. En håndcy-

 

kel vil ikke alene give modtageren transport, men vil også give

 

vedkommende mulighed for at deltage i samfundets almindelige

 

handel og vandel og som sådan kunne indtjene til livets opret-

 

holdelse. Fonden vil lave stedlige partnerskabsforbindelser, så

 

flere og flere håndcykler laves lokalt.