Udskiftning før tid

Du har mulighed for at søge din handicapbil udskiftet før de seks år når:

- Du har fået en ’mandagsbil’ med mange tekniske problemer og ekstremt store reparationsudgifter. Kommunen indhenter dokumentation fra en synsvirksomhed
- Din bil totalskades. Hvis bilen totalskades indenfor det første år – og forsikringsselskabet stiller en ny bil af samme mærke og indretning til rådighed – kan den nye bil blive indført i gældsbrevet. I så fald videreføres de hidtidige vilkår i den nye bil, og den kan tidligst skiftes ud efter seks år
- Du får det dårligere og/eller dit samlede funktionsniveau ændres
- Din partner ikke længere kan hjælpe dig med ind- og udstigning og placering af kørestol i bilen
- Du får det bedre. Måske bliver du selv i stand til at køre bilen, men det kræver indretninger, som ikke kan indbygges i din nuværende bil.

Ved førtidig udskiftning skal salgsprisen, eller forsikringssummen, bruges til at indfri restgælden. Det gælder både den del, kommunen nedskriver, og den del, du afdrager. En evt. udækket restgæld afskrives, med mindre der er givet henstand eller lånet er misligholdt.

Bevilling

Forsikring

Henstand