Udlandet

Du må gerne medbringe din bil, hvortil der er bevilget billån og særlig indretning, til udlandet i op til en måned uden at søge kommunen om lov. Hvis dit midlertidige ophold i udlandet overstiger en måned, skal du før afrejsen oplyse om rejsens formål og altid have kommunens tilladelse til at medbringe bilen. Sker det fx i forbindelse med aktivering, revalidering eller uddannelse, hvor du modtager SU, er det normalt i orden at medbringe bilen i hele perioden. Hvis det drejer sig om arbejde, skal det vurderes, om der er tale om midlertidigt ophold.

Tilsvarende kan du medbringe bilen ubegrænset, hvis du har behov for nødvendig lægebehandling, som du ikke kan få her i landet. Eller fx får et behandlingstilbud eller kurophold, som er betalt af det offentlige. Det gælder også, hvis du ansættes til at passe en nærtstående, der har et pasningsbehov med et midlertidigt ophold i udlandet. Det kræver dog stadig kommunens godkendelse.

Hvis dit ophold overstiger seks måneder, skal de lokale myndigheder efter ansøgning godkende, at du må bo i landet og stadig køre rundt i en bil på danske nummerplader.

Omvendt er det også muligt at få et lån til betaling af registreringsafgiften på en bil indbragt fra udlandet, hvis du tager varigt ophold i Danmark. Lånet kan dog højst udgøre halvdelen af den til enhver tid gældende låneramme. Hvis en beregning af dit indkomstgrundlag viser, at hele lånet vil være tilbagebetalingspligtigt, får du ikke lån til registreringsafgiften.