Tro- og loveerklæring

Kommunen har mulighed for at behandle din ansøgning om genbevilling af bil alene på baggrund af dine gamle sagsakter og oplysningerne i din nye ansøgning. Betingelserne er at:

- Dine helbredsforhold og dit kørselsbehov i al væsentlighed er uændret
- Du underskriver en tro- og loveerklæring
- Der er gået seks år siden sidste bilbevilling

Skal muligheden bruges, skal du og kommunen være enige om det. Du er ikke forpligtet til at underskrive en tro- og loveerklæring, og du kan heller ikke kræve, at sagen behandles ud fra en tro- og loveerklæring. Men er I enige om det, spares både tid og besvær.

Hvis betingelserne for at bruge en tro- og loveerklæring ikke er til stede – eller kommunen ikke ønsker at bruge muligheden – indhentes nye oplysninger. Der lægges vægt på de samme forhold, som begrundede bevillingen af din seks år gamle bil, det vil sige dine helbredsforhold, dit kørselsbehov og dine økonomiske forhold.

I praksis sagsbehandler en del kommuner på baggrund af gamle sagsakter og din nye ansøgning uden at bruge tro- og loveerklæring.

Helbredsforhold

Kørselsbehov