Særlig indretning

De særlige indretninger kan være mange og meget forskelligartede. Generelt for dem er, at de skal være nødvendige af hensyn til færdselssikkerheden eller dit helbred. Desuden kan indretningen og udstyret være begrundet i din placering i bilen. Eksempelvis kan du have brug for lift, kran, drejesæde og fastspændingssystemer.

Hvis indretningerne er nødvendige for trafiksikkerheden, bliver de påført kørekortet som en betingelse for, at du må køre bil. Hvis det derimod drejer sig om indretninger, der har til formål at skåne dit helbred eller gøre kørslen mere behagelig, vil de ikke blive ført ind i kørekortet. Bilvarmere, fartpilot og aircondition/klimaanlæg har gennem flere år ligget på grænsen, om de var begrundet i hensynet til færdselssikkerheden, handicappet eller et ønske om øget komfort.

Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan udstyret vurderes. Eksempelvis kan en bilvarmer være nødvendig for færdselssikkerheden, når du ikke selv kan skrabe sne og is af bilruderne en tidlig vintermorgen. Den kan også være nødvendig for at undgå øget spasticitet og blærebetændelse ved indstigning i en kold bil, altså som et skånehensyn, og endelig kan den alene være en behagelighed. Hvis det sidste er tilfældet, må du selv betale for indretningen.

Får du bevilget en bilvarmer, vil det normalt ske på baggrund af en lægeerklæring, der anbefaler bilvarmeren af skånehensyn. Kommunen skal således være enig i anbefalingen og vurdere, at den er en nødvendig specialindretning.

Den særlige indretning kan bevilges sammen med billån eller særskilt, hvis du ikke opfylder betingelserne for et lån eller ikke søger støtte til køb af bil.

Der bevilges kun tilskud til indretninger, som bygges ind i bilen efter levering fra fabrikken. Undtaget er dog automatisk transmission. Hvis du alene søger støtte til automatisk transmission, må bilen med automatgear højst være et år gammel. Som automatgear regnes alle de geartyper, hvor du ikke skal træde koblingspedalen ned, og ikke skal skifte gear med hånden under kørslen. Det er alene automatgear eller elektronisk gearskifte (leveret fra fabrikken), der udløser det faste tilskud på 23.764 kr. (2013).

Hvis dine behov ændrer sig i bevillingsperioden, kan du søge ny/mere indretning.

Betaling af bistand fra bilindretteren afholdes af kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen.

Støtte til særlig indretning søger du i din kommune. Det sker på et særligt skema med titlen ’Ansøgning om støtte til bil’ eller en skriftlig ansøgning. Bevilling er uafhængig af indkomst- og formueforhold.

Hent ansøgningsskemaet på borger.dk