Parkeringskort og parkeringsregler

Parkeringskortet giver dig ret til at parkere på parkeringspladser, som er afmærket med kørestolssymbolet. Når du benytter pladsen, skal parkeringskortet ligge synligt i forruden. Udover retten til parkering på de afmærkede pladser, giver kortet en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Parkeringskortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil. Det er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

Kortet skal søges hos Danske Handicaporganisationer, Brugerservice. Det koster 425 kr., fornyelse kr. 250 kr. (2013) og udstedes til:

- Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser

- Personer, der af kommunen er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel

- Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør

1) evnen til at færdes,
2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Med parkeringskortets forside klart synligt i forruden, må du også parkere således:

- Indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Man må ikke overtræde standsningsforbud

- Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt

- Tidsubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt - med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I givet fald skal denne følges og p-skiven indstilles

- Tidsubegrænset på steder med billetautomat (parkometer eller parkomat) hvis man ved ankomsten betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort. Dog har man nogle steder lokalt vedtaget, at det skal være billigere eller gratis - se nedenfor.

Er der ikke en handicapplads, eller er den optaget, gælder samme lempelser, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads.

Det er gratis at parkere på offentlige pladser i mange byer, fx. København, Hillerød, Gudhjem, Næstved, Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Århus, Randers, Silkeborg, Helsingør, Horsens, Aalborg og Skagen. Her skal du blot huske at indstille p-skiven. Er du i tvivl, så søg oplysning om de lokale regler hos politiet eller din egen kommune.

Parkeringsreglerne gælder for parkering på offentlig vej/område. På private områder fx ved boligselskaber og indkøbscentre, hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man altid følge de regler, de skilter med. De fleste steder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som for alle andre.

Ønsker du en afmærket p-plads ved dit hjem og/eller din arbejdsplads, skal du henvende dig til kommunen, hvis det drejer sig om offentlig vej. Er der tale om privat vej, skal du kontakte ejeren.

Hent ansøgningsskemaet på borger.dk

Flere informationer hos Brugerservice, Danske Handicaporganisationer