Ledsagekort

Med et ledsagekort kan du få rabat på bus- og togrejser, som udføres af offentlig servicetrafik. Det drejer sig om NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia, BAT, Arriva-tog, Abildschou linie 888, alle lokalbaner, DSB S-tog, DSB Øresund og Metroselskabet.

Kortet giver dig også mulighed for at få din ledsager gratis med på en række af landets kulturinstitutioner.
Både indehaver af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på børnebillet. Ordningen gælder kun ved køb af en enkeltbillet til børnetakst. Du kan altså ikke opnå rabat, hvis du benytter klippekort eller månedskort.

Danske Handicaporganisationer (DH) udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum. Ledsagekortet dokumenterer dit behov for at have en ledsager med, når du fx skal med tog, bus, på museum eller i teatret.

Du har desuden mulighed for at benytte togoperatørernes Handicapservice, hvor du blandt andet kan få hjælp til ind- og udstigning.

Ledsagebehovet kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og kortet retter sig mod alle, uanset alder. Når det gælder børn, skal der imidlertid være tale om et ledsagebehov, der rækker ud over de ledsagebehov, der er normale for børn uden funktionsnedsættelse.

Behovet for ledsagekort skal dokumenteres enten via lægeerklæring eller ved, at du i forvejen er:
- Visiteret til et døgntilbud
- Visiteret til parkeringskort for personer med handicap
- Visiteret til personlig hjælpeordning
- Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven
- Medlem af Dansk Blindesamfund.

Hvis du ikke opfylder ét af disse punkter, skal din læge udfylde en erklæring, som du skal indsende sammen med ansøgningsskemaet.
Ledsagekortet koster 200 kr. (2012), og er gyldigt i tre år. Herefter skal det fornys.

Hvis du har et varigt handicap, der ikke medfører ændringer i behovet for ledsagelse, er det ikke nødvendigt med lægelig eller anden dokumentation ved fornyelse.

Ansøgningsskema og flere informationer hos Brugerservice, Danske Handicaporganisationer.