Lægeerklæring

Proceduren er, at du skal have fat i en helbredsattest til kørekort hos enten din læge eller en speciallæge. Attesten skal afleveres på kommunens borgerservicekontor.

Den vil sammen med eventuelle supplerende oplysninger fra speciallæger eller hospital blive forelagt politiet, som i særlige tilfælde forelægger sagen for den lokale embedslæge.

De vurderer, om du helbredsmæssigt er i stand til at køre bil, og om dit helbred og din funktionsevne er stationær. Hvis din tilstand bliver vurderet til at ændre sig med årene, vil politiet eller embedslægen anbefale at gøre kørekortet tidsbegrænset – ofte to år til en start og senere fem år.

Det betyder, at du igen om to-fem år skal aflevere en lægeerklæring til politiet, som så vurderer din situation på ny. Hvis din helbredstilstand bliver vurderet til at være stationær, vil dit kørekort være gældende, indtil du fylder 70 år, ligesom det er for andre bilister.

Ud over din egnethed som bilist vurderer politiet eller embedslægen, om du skal aflægge en vejledende køreprøve – også kaldet en egnethedsprøve – hos Bilinspektionen. Der er altså ikke tale om en køreprøve, hvor du skal vise, at du kender færdselslovens regler. Egnethedsprøven skal vise, om du fysisk og psykisk er i stand til at køre bil.   
 
Betaling af lægeerklæring og evt. bistand fra bilindretterne afholdes af kommunen i forbindelse med sagsbehandling af din ansøgning om støtte til køb af bil. Husk endelig at få tilsagn herom, inden du skal testes ved Bilinspektionen.