Kørselsbehov

Kommunen skal vurdere dit behov for kørsel til og fra:
- arbejde
- uddannelse eller til
- fritidskørsel

Det er vigtigt, at du i ansøgningen beskriver alle dine kørselsbehov nøje. Ikke blot kørsel til fx læge eller fysioterapeut, men også alle dine fritidsaktiviteter, frivilligt arbejde, indkøb og besøg hos familie og venner. Også selv om det kun er få kilometer.

I praksis er det lettere at få anerkendt et kørselsbehov til og fra arbejde eller uddannelse end til fritidskørsel alene. Det afgørende er ikke, hvor meget du arbejder, eller om du er ansat på normale eller særlige vilkår (fleksjob eller job med løntilskud). Hovedsagen er, at der er tale om et ansættelsesforhold, hvor du får en løn, der udgør en væsentlig del af dit forsørgelsesgrundlag og at du har et kørselsbehov til og fra arbejdspladsen.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og stammer en væsentlig del af din indtægt derfra, indgår det i vurderingen på lige fod med lønnet arbejde. Udgangspunktet for en bilbevilling vil altid være dit personlige kørselsbehov, men det er tilladt at bruge handicapbilen i arbejdet. Omvendt er det ikke dit behov for firmabil, der er afgørende for, om du er berettiget til handicapbil. Hvis du har brug for specialindretninger i forbindelse med din selvstændige virksomhed, kan du søge støtte hertil i reglerne om revalidering (aktivloven).

Et kørselsbehov til uddannelse giver heller ikke anledning til de store vanskeligheder – blot uddannelsen sigter mod arbejdsmuligheder og fx indgår i din revalideringsplan. Hvis en uddannelse eller kursus ’kun’ sker af interesse eller for at holde dig i gang, vil kommunen ikke bedømme bilansøgningen ud fra uddannelseskriteriet.

Søger du bil alene til fritidsformål - en såkaldt ’trivselsbil’ - er det vigtigt at beskrive alle aktiviteter, som kræver egen bil. Bedømmelsen af funktionsniveauet er nemlig strammere, hvis bilen er til trivselsformål frem for arbejde eller uddannelse. Derfor handler det om at beskrive foreningsarbejde, fritidsinteresser, sport, familiebesøg og feriekørsel, som har betydning for din livskvalitet. Kørsel til regelmæssig fysioterapi, anden behandling og indkøb tæller også. Kørslen behøver ikke at have et bestemt formål.

Handicapkørsel

Kørestole, elscootere og trehjulede knallerter

Ledsagekort

Hent ansøgningsskemaet på borger.dk