Henstand

Du kan blive fri for at betale afdrag i en periode, hvis du bliver syg, arbejdsløs eller lignende. For at få henstand, skal du have været udsat for en ændring i din situation. Ændringen skal medføre, at du ikke kan afdrage billånet uden at komme til at mangle penge til dine egne og din families leveomkostninger. Det betyder, at dit indtægtsniveau vil blive sammenlignet med, hvad en kontanthjælpsmodtager har.

Du kan også indgå en midlertidig afdragsordning med nedsatte afdrag.

Når bilen sælges, tager kommunen stilling til, om man kan eftergive de manglende afdragsindbetalinger. Hvis bilens værdi dækker restgælden, kan afdragene ikke eftergives.