Helbredsforhold

Kommunen skal vurdere, om din nedsatte funktionsevne hindrer dig i at benytte offentlige transportmidler. Som rygmarvsskadet med en komplet lammelse vil du normalt opfylde dette kriterium. Funktionsevnen skal som udgangspunkt beskrives ud fra dine egne oplysninger om evnen til at færdes. Dernæst fokuserer man på de lægelige oplysninger om diagnosen, prognosen og en objektiv beskrivelse af dit funktionsniveau. Man vurderer, om din egen forklaring stemmer overens med de lægelige oplysninger og om funktionsnedsættelsen er varig. Det fører til en samlet beskrivelse af, hvordan du fungerer med handicappet.

Hvis gangfunktionen mangler eller er stærkt reduceret ifølge en gangtest, vil du som regel opfylde kravene om funktionsnedsættelse. Som tommelfingerregel vil en gangdistance på over 100 meter tale imod bevilling af handicapbil til alene fritidskørsel (’trivselsbil’). Gangdistancen vil blive vurderet i forhold til afstanden mellem din bolig og offentlige transportmidler. Såvel distancen som en beskrivelse af gangen i forskellige situationer har betydning. Selv om vurderingen af gangfunktionen er central, er det dog kun én blandt flere forhold.

Et andet moment er, om dit handicap kræver særlige skånehensyn. For eksempel vil en amputation af underbenet normalt ikke give ret til bil. Men er der tilbagevendende gener i amputationsstumpen som følge af sår og kronisk infektion, kan man betragte det som et betydeligt skånehensyn, der kan kræve bil.

Nu er lammelserne efter en rygmarvsskade normalt permanente, men er der tale om en fremadskridende lidelse, skal myndighederne tage hensyn til udviklingen mindst seks år frem. Her skal man også huske på, at rygmarvsskadede i manuelle kørestole kan risikere at overbelaste/nedslide arme og skuldre. Et vigtigt forhold, der kan tale for en minibus med begrænsede løft frem for en personbil.

Minibus

Hent ansøgningsskemaet på borger.dk