Handicapkørsel

Kan dit kørselsbehov blive dækket ved individuel handicapkørsel, kan kommunen afslå bil.

Handicapkørsel er et tilbud til kørestolsbrugere og andre med bevægelseshandicap, som ikke kan benytte den kollektive trafik. Du skal søge din kommune om at komme med i kørselsordningen og være fyldt 18 år.

Der er forskel på pris og serviceniveau i de enkelte kommuner, men du vil kunne bruge handicapkørsel til fritidsformål såsom besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter i hele landet. I nogle kommuner kan du også bruge ordningen til at blive kørt til for eksempel fysioterapi og tandlæge. Hvis du har brug for at blive kørt til hospital, skal du kontakte patientbefordringen.

Som minimum har du ret til 104 enkeltture om året. Nogle kommuner tilbyder flere ture indenfor kommunegrænsen. Som udgangspunkt foregår rejsen fra gadedør til gadedør i gadeniveau. Men nogle trafikselskaber råder over en trappe-maskine, som kan bestilles sammen med transporten.

Prisen svarer som udgangspunkt til, hvad bus- og togbilletter koster + et startgebyr. 

Når du er visiteret til ordningen, bliver den administreret af de enkelte trafikselskaber. På deres hjemmeside kan du læse om, hvordan du kommer med i ordningen, om priser, bestilling og om deres service.

Trafikselskabet Movia (Sjælland og Hovedstaden)

BAT (Bornholm)

Nordjyllands Trafikselskab (Nordjylland)

Midttrafik (Midtjylland)

Sydtrafik og Fynbus (Syddanmark)