Høj indkomst påvirker afdrag

Har du en årsindkomst på over 204.000 kr. (2013), bliver den del af lånet, du skal afdrage, forhøjet med 20 % af forskellen mellem 204.000 kr. og indkomsten.

Eksempel på beregning af afdrag:
En person har en årlig indkomst på 400.000 kr. og tjener altså 196.000 kr. ’for meget’. 20 % af de 196.000 kr. er lig 39.200 kr. Så i stedet for 85.500 kr. skal han/hun afdrage 124.700 kr. – altså 1.732 kr. om måneden. De 39.200 trækkes fra i den afgiftsfrie del.

Din indkomst – eller dit såkaldte indkomstgrundlag – består af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst før fradrag. Kommunen kigger på din sidste årsopgørelse fra SKAT og laver en beregning på udnyttelsestidspunktet – dvs. slutsedlens dato.

Hvis din indkomst er vedvarende forøget med over 20 % eller nedsat med 5 % i forhold til årsopgørelsen, bruger kommunen din aktuelle indkomst. Ændringer efter udnyttelsestidspunktet har ikke betydning for beregning af afdrag. Kommunen tager kun hensyn til din egen indkomst. Formue og husstandens indkomst er altså uden betydning – også hvis du er under 18 år.

Bevilling
Andre betingelser og rettigheder
Køb