Genbevilling

Du kan tidligst få bevilget en ny bil, når den gamle er seks år. I særlige tilfælde kan du dog søge udskiftning før tid. Du kan også vente med at skifte bilen ud. Fordelen er, at du efter seks år har betalt billånet ud og slipper for afdrag.

Når din bil skal skiftes ud, foregår det på samme måde som første gang, du søgte. Du skal opfylde de samme betingelser og søge på samme skema.

Det er en god idé at spørge til sagsbehandlingstiden i din kommune i god tid. Selvom du tidligere har fået støtte til handicapbil, skal kommunen hver gang sikre, at din situation er tilstrækkelig belyst. Det kan betyde, at de skal indhente oplysninger fra andre om dine helbredsforhold og dit kørselsbehov. Og det kan tage tid. Men de kan også vurdere, at din ansøgning er ukompliceret. I så fald får du mulighed for at underskrive en tro- og loveerklæring, og kommunen træffer afgørelse på baggrund af din ansøgning og de ”gamle” oplysninger.  

Kommunen må ikke afslå genbevilling af bil udelukkende, fordi den gamle fortsat opfylder dine behov, eller fordi du har kørt få kilometer, medmindre det bliver vurderet, at dit kørselsbehov mere hensigtsmæssigt kan dækkes af andre ordninger, herunder handicapkørsel. Hvis kommunen afslår din ansøgning, vil man også frakende dig støtten til nuværende bil (vægtafgift/grøn ejerafgift).

Hvis du ikke ønsker at søge en ny handicapbil, skal en eventuel restgæld indfries ved salg. Det overskydende beløb er dit. Ved din død får dine arvinger beløbet.