Ansøgning om billån

Støtte til køb af bil søger du i din kommune. Det sker normalt på et særligt skema med titlen ’Ansøgning om støtte til bil’, som du enten selv kan udfylde eller udfylde med hjælp fra en fagperson – typisk sagsbehandleren i din kommune. Ansøgningsskema er dog ikke et lovkrav.

Søger du for første gang, er det vigtigt at kende alle betingelser, inden du indsender ansøgningen. Selv om reglerne er ens over hele landet, spiller mange individuelle forhold ind. Ikke blot omfanget af dit handicap, men også kørselsbehovet har betydning. Allerede i ansøgningsfasen skal du tænke mindst seks år frem, hvad angår bilvalg, og hvordan du er stillet ved genbevilling. Det er derfor vigtigt at tage imod hjælp og gode råd fra en fagperson inden for området.

På ansøgningsskemaet skal du krydse af, om du søger:
- Udvidet lån (svarende til billigst egnede bil)
- Særlig indretning (kørekortskrav)
- Reparation af særlig indretning
- Afgiftsfritagelse
- Fritagelse for betaling af vægtafgift eller grøn ejerafgift
- Tilskud til kørekort.

Du skal også notere, om du behøver bil pga. arbejde eller uddannelse. Bruger du udelukkende bilen til fritidskørsel, skal du krydse af i ’Andet’. Endelig er der plads til at begrunde ansøgningen, hvor du i korte træk beskriver dit kørselsbehov. Det er altid en god idé at lave et bilag til ansøgningen med en detaljeret beskrivelse af situationen og dine behov. Husk at gemme en kopi af hele ansøgningen.

Hvem kan hjælpe?

Hent ansøgningsskemaet på borger.dk