Andre betingelser og rettigheder

Med en bilbevilling er du fritaget for at betale 1.180 kr. til nummerplader fra Motorkontoret. Leveringsomkostninger til en personbil er derfor reduceret til 2.500 kr., mens leveringsomkostninger til en minibus varierer.

Du vil blive fritaget for betaling af brændstofafgift (grøn ejerafgift) på personbil, og for vægtafgift på en minibus på gule plader eller varebil på papegøjeplader. Fritagelsen gælder også den nye tillægsafgift for en varebil på papegøjeplader til privat anvendelse. Bevilges du en dieselbil eller køber du selv en bil med dieselmotor, skal du selv betale den udligningsafgift, der er pålagt disse biler. Fritagelse for betaling af grøn ejerafgift og vægtafgift kan bevilges særskilt.

Efter bilbevillingen vil din kommune udstede et gældsbrev. Her hæfter du for lånet og dets afvikling, ligesom du skal dokumentere, at bilen er kaskoforsikret i bevillingsperioden. I gældsbrevet står bl.a., at du ikke må overdrage, udleje eller udlåne bilen i længere tid.

Centralregisteret for motorkøretøjer får besked om at registrere din bil med klausul om, at den ikke må skifte ejer inden seks år efter registreringen, medmindre kommunen tillader det.

Efter seks år er bilen betalt ud – hvis ellers du har passet dine afdrag – og du kan frit råde over bilen. Dens værdi får dog betydning, hvis du senere får en ny bil bevilget.

Skulle det ske, at du dør i bevillingsperioden, forfalder hele restgælden til betaling – også den del af lånet, som endnu ikke er nedskrevet. Kommunen skal anmelde restgælden til skifteretten som krav i boet, men har dog ingen fortrinsstilling i forhold til øvrige kreditorer, medmindre der er udfærdiget et bilpantebrev. Måske dækker bilens værdi ikke hele gælden, men i så fald bliver den udækkede del af restgælden afskrevet.

Bevilling
Høj indkomst påvirker afdrag
Køb
Minibus
Henstand
Afdragsfritagelse under uddannelse
Forsikring
Genbevilling