Afdragsfritagelse under uddannelse

Du kan blive fri for at betale afdrag under uddannelse, hvis din indtægt stammer fra SU og handicaptillæg, pension eller renteindtægter. Det samme gælder, hvis du under uddannelsen har en årlig erhvervsindtægt eller revalideringsydelse under kr. 114.000 (2013). Beløbet svarer til 48/72 dele af billånet.

Får du bevilget afdragsfrihed under uddannelse, afskrives det beløb, du skulle have betalt i studietiden, når du er færdig med uddannelsen. Dvs., hvis du læser i tre år, afskrives halvdelen af det oprindelige lån, som jo er på seks år.

Afdragsfrihed kan søges sammen med billånet, men kan også søges senere, hvis du bestemmer dig for at gå i gang med en uddannelse.