Økonomi ved genbevilling

Når du får genbevilget støtte til bil, skal salgsprisen for din gamle bil med i beregningen af den nye støtte.

Salgsprisen eller provenuet skal fordeles mellem kommunen og dig i samme forhold, som bilen blev købt. Det vil sige, at den forholdsmæssige andel af bilens pris, som du selv gav, vil du få igen, når bilen skal skiftes. Hvis du fx selv betalte 40 % af bilens pris som ny, skal du også have 40 % af salgsprisen ved udskiftning.

Pengene skal ikke indgå i den nye handel, men du kan fx bruge dem til at købe en dyrere bil.

Kommunens andel vil blive brugt til at reducere det nye lån og primært i den del, som du skal afdrage.

Bevilling