Bevilling af katetre: Appel til kommunerne

Mange af RYKs medlemmer har oplevet, at deres kommune lovstridigt har konverteret dem fra deres vante kateter til et billigere erstatningskateter med gener og hyppigere lægebesøg til følge. RYK appellerer derfor til kommunerne om at følge reglerne i Serviceloven.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det kan have uheldige konsekvenser, når en kommune lovstridigt konverterer kateterbrugere til erstatningsprodukter uden en individuel vurdering. For mange brugere er et kateter nemlig ikke bare et kateter.

- RYKs brugerundersøgelse blandt kateterbrugere viser, at typiske konsekvenser i forbindelse med konvertering giver gener, der inkluderer hyppigere lægebesøg og øget kateterforbrug, hvilket jo hverken kan være i brugernes eller samfundsøkonomiens interesse, pointerer Mikkel Bundgaard, bestyrelsesmedlem i RYK.

Kedelig tendens

Derfor skulle man mene, at kommunerne også så en interesse i at foretage den lovpligtige, individuelle vurdering. Men desværre viser undersøgelsen, at 15,4% (eller ca. en ud af seks-syv) af respondenterne aldrig har fået den lovpligtige individuelle vurdering.

Blandt dem er et 67-årigt medlem af RYK, der bor i Randers. Han modtog et brev fra kommunen i juli med besked om, at han med blot en måneds frist skulle konverteres til et andet kateter end det, han havde brugt, siden han blev rygmarvsskadet for ni år siden. I brevet blev han endvidere gjort opmærksom på, at hvis han ville fortsætte med at bruge det nuværende, skulle han selv betale differencen.

- Jeg undrede mig over, at der ikke blev foretaget en individuel vurdering. Det skal man jo ifølge loven, hvilket jeg gjorde dem opmærksom på, fortæller medlemmet, der heller ikke blev informeret om sine klagemuligheder.

Klagede og fik bevilling tilbage

Randersborgeren kendte dog sine rettigheder. Han klagede og fik sin gamle bevilling tilbage, men inden nåede han at prøve det erstatningskateter, som kommunen havde udvalgt.

- Det var noget værre stift skidt. Jeg skulle passe mere på, når jeg indførte det.

Og væsken, der skulle trykkes ud af en lille patron, vædede ikke kateteret tilstrækkeligt. Det gav smerter og var ikke betryggende.

Han fortæller videre, at kommunen havde besluttet, at det skulle være ftalat- og PVC-frit coatet kateter.

- Men det første jeg så på emballagen af det tyrkiske kateter var en trekant. Det gjorde jeg formanden for Handicaprådet opmærksom på.

Randersborgeren er glad for, at han fik sin gamle bevilling tilbage på det kateter, han har brugt i ni år uden gener. Men forløbet har gjort ham utryg.

- Jeg føler mig ikke længere sikker. Kan det ske igen? Det er meget ubehageligt, slutter RYKs medlem, som har ønsket at være anonym.

Appel til kommunerne

Historien fra Randers ligner andre historier, RYK er bekendt med.

- Der er bestemt plads til forbedringer i visse kommuners forvaltning af Serviceloven. RYK vil derfor gerne appellere til, at kommunerne altid følger reglerne i Serviceloven. Kun på den måde kan vi minimere de uheldige gener og konsekvenser i forbindelse med kateterbrug, siger Mikkel Bundgaard og slutter:

- På længere sigt kan det blive en dyr besparelse for kommunen, hvis man vælger at konvertere kateterbrugere til et billigere produkt, der ikke dækker den enkeltes behov.

 

Fakta: Alle har ret til en konkret og individuel vurdering

 

Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens § 112, stk. 1, yde støtte til hjælpemidler

til borgere med varigt nedsat funktionsevne, hvis hjælpemidlet

  • ·        i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af funktionsnedsættelsen eller
  • ·        i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
  • ·        hvis hjælpemidlet er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.

Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det er kommunen, der i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst ud fra borgerens samlede hjælpebehov som følge af funktionsnedsættelsen.

Fakta

Hvis kommunen vælger at ændre din kateterbevilling, er de forpligtet til at lave en konkret, individuel vurdering. Det vil sige, at de ikke kan ændre en bevilling uden begrundelse. Hvis du har helbredsmæssige argumenter eller du fx ikke kan håndtere en anden type kateter, er kommunen forpligtet til at tage højde for det i bevillingen. Fritvalgsordningen gør, at du kan vælge at bruge et andet kateter end det bevilgede, hvis du selv betaler prisforskellen. I praksis bliver denne prisforskel hurtigt meget stor, da du som enkeltperson ikke kan få samme rabat hos leverandørerne, som kommunen kan.