Bevilling af hjælpemidler - trin-for-trin vejledning

Loven om social service er den der bl.a. er grundlag for bevilling af hjælpemidler. For at give et overskueligt overblik over hvordan man søger og hvad man kan søge om, har vi fået lov til at gengive en grafisk vejledning. Vejledningen finder du her: http://www.livetsomsenior.dk/vejledning-i-bevilling-af-hjaelpemidler

Vejledningen er stillet til rådighed af livetsomsenior.dk

Har du brug for yderligere hjælp til at søge råd og vejledning, kan du som RYK medlem benytte dig af Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam: http://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/radgivningsteam/