Bevilling af hjælpemiddel - exoskelet

Robot som hjælpemiddel

Tekst: Bente Ovesen

Da 28-årige Tobias Hannibal Jensen fra Aalborg åbnede sin e-boks den 26. januar, lå der en besked fra Ankestyrelsen.
- De skrev, at de havde revurderet kommunens afslag, og at de havde bevilliget mig et exoskelet som hjælpemiddel, fortæller Tobias, der søgte om exoskelettet for lidt over et år siden.

Stor succes

I 2011 kørte Tobias galt og blev rygmarvsskadet med lammelser fra brystet og ned. Under indlæggelsen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), fik han lejlighed til at prøve et exoskelet, og det var med så stor succes, at han i samråd med VCR søgte om en Rewalker som hjælpemiddel.
- Jeg oplevede, hvor dejligt det var, at kunne se folk i øjnene igen, fortæller Tobias, der er nyuddannet ergoterapeut og ansat som salgskonsulent hos Wolturnus.
- Og kroppen har det meget bedre. Jeg er mindre spastisk, tarm og blære fungerer bedre, og jeg får gang i blodomløbet.   

1_Danish_Rewalker

Der er ingen tvivl om, at Tobias har troet på mulighederne ved exoskelettet. Han har stillet op til interviews i TV, dagblade og fagblade, og han har også ved flere lejligheder demonstreret Rewalkeren. Tobias oprettede også 1_Danish_Rewalker på Facebook, hvor man har kunnet følge hans træning i eksoskelettet på VCR og efterfølgende hjemme hos familien.
- Jeg har nok trænet to–tre gange om ugen det sidste års tid, hvor jeg har haft Rewalkeren til låns. På den måde har jeg holdt mine funktioner ved lige, men jeg er ikke blevet mega meget bedre til at gå med den, fortæller Tobias.
- Men nu, hvor bevillingen er hjemme, får jeg en ny version af Rewalkeren, og så er mit mål at gå med den hver dag, fortsætter han.
- Blandt andet vil jeg da gerne kunne tage den med i bilen og bruge den, når jeg besøger familien og til andre sociale arrangementer.
Den nye version går på en helt anderledes måde. Blandt andet er der ingen rygsæk, som på den gamle, og den er nemmere at gå med, også på trapper. Derfor har han ventet med at afsøge grænserne for, hvad Rewalkeren kan bruges til.  
Tobias og hans kæreste venter deres førte barn. Kommer han til at gå og skubbe en barnevogn?
- Det bliver problematisk. Jeg har brug for stokke at støtte mig til, eller noget at læne mig op ad, og jeg kan jo ikke have fat i både krykker og barnevogn, eller støtte mig op ad en barnevogn på hjul.

 - Men det er fantastisk spændende, hvordan der sker fremskridt på dette område. Selvom livet er fedt i en kørestol, så er det rart at få strakt benene engang imellem, slutter Tobias.

FAKTA OM ANKEN

Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er konkret i Tobias’ sag. De vil derfor ikke offentliggøre den i en principafgørelse.
Ankestyrelsens begrundelser gengives her i sammentrukket form.
Overordnet set vurderer Ankestyrelsen, at exoskelettet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af Tobias’ nedsatte funktionsevne, og i væsentlig grad lette hans daglige tilværelse i hjemmet. De skriver:
“Du var i 2011 involveret i en trafikulykke, der medførte en komplet rygmarvsskade med paraplegi til følge, dvs. at du er lammet fra brystet og ned. Du har siden været fast kørestolsbruger. Ifølge sagens oplysninger benytter du din kørestol uden særlige begrænsninger. Du er selvhjulpen og klarer således selv alle daglige gøremål, som for eksempel madlavning, rengøring og personlig hygiejne. Vi lægger vægt på, at du efter at have gennemgået fem ugers intensiv træning med exoskelettet på Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, har udviklet så fine færdigheder, at du med exoskelettet og krykker er blevet i stand til at gå selvstændigt både ude og inde, gå på trapper samt udføre almindelige gøremål stående, som for eksempel opvask og indkøb. Vi lægger desuden vægt på, at du har en meget aktiv hverdag. Du er således i gang med en uddannelse til ergoterapeut, udfører frivilligt arbejde, dyrker kørestolsbasketball, har en stor familie og vennekreds og bor sammen med din kæreste. Endelig lægger vi vægt på, at du ved hjælp af exoskelettet vil kunne ”møde andre i øjenhøjde”, hvilket vil have betydning for dine sociale relationer og for dit kommende erhverv.”
Ankestyrelsen skriver desuden, at de er opmærksomme på, at bevilling af et exoskelet ikke medfører, at Tobias kan undvære de hjælpemidler, han har (kørestol, Swiss Trac og kassebil). De er også opmærksomme på, at brugen af exoskelettet kan mindske spasticitet og forbedre kredsløb og fordøjelse, men de finder ikke, at de helbredsmæssige fordele betyder, at et exoskelet primært må anses for et behandlingsredskab. Dette er væsentligt, da behandlingsredskaber ikke kan bevilges som et hjælpemiddel.
Endelig skriver de, at bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og skal i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Ved denne vurdering lægger de bl.a. vægt på helbredsmæssige forhold, sociale forhold og hjælpemidlets betydning for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

BO