Betyrelsesmøde

Bestyrelsen har holdt møde den 30. august. Referat kan læses her