Betingelser for efterværn og opretholdt anbringelse og samspil med andre ydelser efter serviceloven

Mange forældre til unge med nedsat funktionsevne - og de unge selv - har et stort ønske om, at iværksatte tilbud i form af anbringelse, fast kontaktperson m.v. kan fortsætte, når den unge bliver 18 år. Det er der med bestemmelserne i servicelovens § 76 og § 76 a mulighed for.
Reglerne om efterværn og opretholdt anbringelse giver gode muligheder for, at unge med behov for disse tilbud kan få en god overgang til voksenlivet.
Der er ved ingen af de to tilbud krav om, at den unge skal blive helt selvhjulpen, men ved efterværn er der dog krav om, at der for den unge er udsigt til en positiv udvikling.
Efterværn og opretholdt anbringelse kan kombineres med visse tilbud efter serviceloven og anden lovgivning.