Besparelser på Hornbæk

Personale i oprør:

I begyndelsen af april modtog Afdeling for Rygmarvsskader med få dages varsel den kedelige besked, at de skal ”straks-spare” hvad der svarer til fem fuldtidsstillinger svarende til 5,6 % af medarbejderstaben. Både personalet i Hornbæk og RYK beklager besparelserne og frygter for fremtidens rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Øgede medicinudgifter i Region Hovedstaden på 110 millioner og en regnefejl i takstsystemet i Staten på 40 millioner er baggrunden for den politiske beslutning om besparelser på regionens hospitaler for samlet 150 millioner.

Sårbar patientgruppe

På Afdeling for Rygmarvsskader beklager man besparelserne, som desuden betyder, at huset har fået afslag på at øge kapaciteten med en seng på trods af en næsten fordobling af patienterne på få år.
”Vi undrer os over et system, hvor man i en del af hospitalssystemet bruger enorme ressourcer på at få mennesker til at overleve trafik- og arbejdsulykker, kræft og andre sygdomme, der kan medføre svære livsvarige  lammelser, for derefter at tilbyde træning og pleje, hvor vi ikke kan sikre, at de efterfølgende kan leve et selvstændigt liv med livskvaliteten i behold”, skriver personalet i en pressemeddelelse og peger på, at det er en sårbar patientgruppe, som typisk har lange, komplekse og ressourcekrævende forløb.

Hasardspil

Når livsvigtig, specialiseret behandling rammes af urimelige besparelser, spiller regionen ganske enkelt hasard med denne patientgruppe, fastslår personalet og peger på, at det kan få konsekvenser at skulle sende patienter hjem før tid til en særdeles uvis hverdag, ligesom man kan forvente fejlbehandling på lokale hospitaler, der på grund af manglende plads på Afdeling for Rygmarvsskader presses til at varetage behandling af patienter med rygmarvsskade, som de ikke er specialiseret til.

Brev til Folketinget

I RYK er man enig med personalet på Afdeling for Rygmarvsskader og ser med stor bekymring på besparelserne.
- Vi ser et højtspecialiseret felt smuldre, hvor Danmark engang var førende, og besparelserne kommer til at koste på den lange bane med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, fortæller Jens Bo Sørensen, konsulent i RYK.
RYK har derfor sendt et brev til Folketingets Sundhedsudvalg med et opråb om at ændre den nuværende praksis og i stedet tænke langt.
- Som interesseorganisation ser vi med bekymring på, at ingen tager ansvar for de forringelser, som rygmarvsskadede oplever, fortæller Jens Bo Sørensen og peger på, at der er behov for, at stat, regioner og kommuner samstemmer ambitionerne for sundhedsvæsnet.
- Vi opfordrer politikerne til at droppe kassetænkningen og i stedet satse visionært og tværsektionelt.
RYK har derfor bedt om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg.

Tilbage på Hornbæk frygter man, at fremtidens patienter må udskrives uden tilstrækkelig rehabilitering.

Forårets besparelse er blot én af utallige sparerunder og årlige effektiviseringer, som bl.a. betyder, at ambulante patienter må vente op til tre år for at komme til en tværfaglig undersøgelse.