Behandling: Revolutionen lever

Tekst: Anders J. Andersen

Jens Sønksen revolutionerede rygmarvsskadede mænds muligheder for

at blive far. Det skete ved vibration. Nu er han i gang med revolutioner

andre steder. I foråret blev han professor i urologi med specielt fokus på

mandlig reproduktionskirurgi. I den forbindelse har RYK! talt med ham.

I dag er jeg kommet lidt væk fra mænd

med rygmarvsskader, begynder Jens

Sønksen, der i dag er overlæge på Urologisk

afdeling, Herlev Hospital ved København.

- Nu er jeg kirurg i mandlig reproduktion,

dvs. jeg opererer mænd, så de kan få børn

eller mænd, der har andre problemer med

underlivet.

- Men det var min forskning med rygmarvs-

skadede mænd, der satte det hele i gang.

På sædvanlig facon sprutter det ud af

Jens, der altid har en masse at fortælle. Vi

er begge i Viborg på NoSCoS, der er en

nordisk behandler-konference. Mange vil

hele tiden tale med Jens, og derfor har vi

søgt tilflugt i en nærliggende bar. Her kan vi

sidde uforstyrret og helt i Jens’ ånd nyde en

stor kold fadøl.

Vibration har bragt mig videre

Jens Sønksen har placeret sig blandt ver-

dens førende forskere, når det drejer sig om

at hjælpe rygmarvsskadede mænd til at få

sædafgang ved vibration. Men det stopper

altså ikke her.

- Under min forskning med penis-vibration

af rygmarvsskadede fik jeg den tanke i

1997, at dette måtte altså kunne bruges af

andre: Vi har nu i flere år vidst, at vibra-

tion af mellemkødet på kvinder hjælper

på såkaldt stress-inkontinens, dvs. ved

host, nys og overaktiv blære. 70 % får det

bedre. Den behandling sker ni steder rundt

omkring i landet. Alene i Danmark lider

omkring 400.000 kvinder af inkontinens.

Hvor mange af disse, der kan behandles

med vibration, vides endnu ikke, men det

kan blive stort!

- Vibration hjælper også mænd, som har

fået fjernet prostata: 72 % af alle mænd,

som er opereret for prostata-kræft, er efter

fem år fortsat impotente. De skal også have

genoptrænet deres bækkenbund, og det

hjælper vibration med. Vores studier er ikke

færdige, men vi kan allerede nu se, at det

virker! Derfor kører vi den behandling. Udlandet

På verdensplan lider millioner af inkonti-

nens og impotens. Jens’ vibrationsmetode

for ikke-rygmarvsskadede har derfor vakt

stor opsigt i udlandet, og der er muligvis et

enormt behandlingspotentiale her.

Ved siden af vibrationerne gør Jens kar-

riere inden for kirurgien. For tiden pen-

dulerer han mellem operationer i USA og

Danmark:

- Jeg indopererer implantater i penis til

forbedring af rejsning. Det er en ny og

forbedret metode. For at få oparbejdet den

nødvendige rutine, skal jeg foretage ope-

rationer i udlandet, for patientgrundlaget

i lille Danmark er indtil videre ikke stort

nok.

Humor

Jens er en travl mand, der har mange jern i

ilden. Hans forskning gør ham til en meget

eftertragtet oplægsholder på lægekonferen-

cer over alt i verden.

Og han er en glad mand. Hans præsenta-

tioner på de ellers noget tørre konferencer

adskiller sig meget fra andres: Han veksler mellem dyb faglighed og humoristiske ind-

slag, man ellers sjældent ser i lægeverdenen.

Jens beskæftiger sig med underlivet, hvilket

jo frister én til at kalde på smilebåndet og

det lette kavaleri, og Jens trutter gerne i

hornet. Vi, der flere gange har set hans

show, spørger os selv hver gang, hvad han

mon finder på denne gang? Kedeligt er

det ikke!

Fritid

- Fritid….? Jens bliver helt forvirret på

mit spørgsmål om hans fritidsaktivite-

ter. Mens jeg nyder at have kunnet slå

benene væk på manden, der ellers har

svar på alt, kan jeg se, at han prøver at

genfinde balancen:

- Det flyder sgu’ sammen, Anders.

Det spiller ingen rolle, om jeg går i

gang med mit skriveri kl. 21, eller

om det er lørdag eller søndag. Det

er spændende og dejligt. Jeg har en

enorm frihed, for Herlev er meget

fleksibel. Jeg er fleksibel over for

dem, og de giver mig så til gengæld

frihed til USA-rejser, samarbejde

med Rigshospitalet osv.

Svaret overrasker mig ikke, og

efterhånden som den store mand

over for mig genvinder balancen,

kommer det frem, at cykling –

både cross og landevej – giver

afslapning men også mere energi.

Riverrafting og skiferie med

familien er en vigtig del uden for

lægeverdenen.

Fadøllen er drukket.

Hovedproblemet for rygmarvsskadede

mænd er, at mange ikke kan få sædud-

løsning ved almindelig seksuel aktivitet.

Har man en skade over Th10 og en

såkaldt intakt refleksbue, er vibration af

penis med en særlig frekvens og udslag

den mest simple metode til at få udløs-

ning. Vibrationen foregår ved, at man

placerer den vibrerende plade på under-

siden af penis mellem penishoved og

-skaft. Man bør ikke selv eksperimentere

med vibration uden at det første gang

sker under lægelig behandling. Det skyl-

des, at autonom hyperrefleksi kan være

en bivirkning ved vibration. Har man

lært det, kan man selv gøre det hjemme.

Kilde: Para­ og tetraplegi ­ håndbog for ryg­

marvsskadede, RYK 2002