Befordring

Foto: Jan Wedel-Heinen

HandicapbilLaila

Kommunen kan bevilge tilskud til handicapbil, hvis særlige forhold er til stede.

Der kan gives tilskud til almindelige personbiler, til særlig indretning af personbiler samt til biler med lift.

Handicapkørsel

Kommunen kan bevilge handicapkørsel, hvis særlige kriterier vedrørende gangdistance m.m. er opfyldt.

Handicapparkeringskort

Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan udstede parkeringskort, der giver ret til at parkere på p-pladser, der er markeret med kørestolssymbolet.

Patientbefordring

Der er i visse tilfælde mulighed for at få hjælp til kørsel til og fra behandling på sygehuse.

Mere viden

Se RYKs bilguide.