Baggrund

Tidligere har størstedelen af alle mennesker med rygmarvsskade været kørestolsbrugere. RYK har derfor ganske naturligt bestået primært af medlemmer i kørestol, og fokus har været på disse menneskers behov.

I de senere år er andelen af rygmarvsskadede med gangfunktion imidlertid steget i kraft af forbedret forebyggelse og behandling.

Rigtig mange problemstillinger er præcis de samme, uanset om man har gangfunktion eller ej, men på nogle områder skiller gående rygmarvsskadede sig ud.

Det fik i 2007 Marianne Steiner-Nobel til at skrive en artikel i RYK! magasin om de særlige problemstillinger, man kan have som gående rygmarvsskadet.

Artiklen gav anledning til respons fra mange læsere og førte til oprettelsen af arbejdsgruppen Johnny Walker, der afholdt temadage for gående rygmarvsskadede i 2009 og 2010.

Temadagene var meget velbesøgte og afslørede et stort og udækket behov for viden, støtte og erfaringsudveksling. Det viste sig, at mange følte sig alene og ikke fik den optimale behandling og rehabilitering.

Deltagerne har bl.a. efterlyst skriftligt materiale, som både kan dække deres eget behov for viden og fungere som dokumentation for deres problemstillinger i de tilfælde, hvor de oplever, at sagsbehandlere, familie m.fl. ikke tager deres udsagn for pålydende.

RYK ville gerne påtage sig denne opgave og påbegyndte i 2011 arbejdet med at finde økonomiske midler og personressourcer til dette projekt.

I maj 2012 var finansieringen på plads, og en arbejdsgruppe indledte det konkrete arbejde med at indsamle og skrive artikler samt udarbejde en folder.

Artikelsamling og folder blev offentliggjort i 2013, men vi udnytter de muligheder, internettet giver, hvorfor der vil blive redigeret og lavet tilføjelser til samlingen løbende.