Arrangement: Forsknings- og sundhedsdag

Tekst: Torben Bach Holm og Birgitte Bjørkman

 

Over 250 var mødt frem til Vingstedcentret i oktober, da PTU og RYK i

fællesskab bød velkommen til Forsknings- og Sundhedsdagen. En flot dag

med spændende foredrag og workshops, udstillingsstande og snak på

tværs af deltagerne.

 

Det var en stor, fyldt sal på Ving-

sted centret, som PTU og RYK

kunne byde velkommen i. Over

250 medlemmer af de to foreninger var

mødt frem, og både direktør for PTU,

Philip Rendtorff og formand for RYK,

Mikkel Bundgaard smilede stort ved at

se så mange og glædede sig ikke mindst

over, at dagen er et resultat af et givtigt

samarbejde mellem de to foreninger.

Med ord som ”stjernespækket” og ”top-

pen af poppen” erklærede de to herrer

dagens program for åbent.

Alt det med blæren

Med foredragstitlen ”Bøvl med vandlad-

ningen - hvordan håndteres det bedst?”

indledte overlæge Hans Jørgen Kirkeby

dagen med fokus på nyeste forskning

og behandling indenfor blære- og

nyrefunktion. En velfungerende nyre-

funktion er absolut det allervigtigste,

fastslog overlægen og rejste en proble-

matik blandt gående rygmarvsskadede:

- De kommer ofte meget sent med

deres blæreproblemer … måske fordi

de har svært ved at anerkende følgerne

af deres rygmarvsskade, fortalte Hans

Jørgen Kirkeby og fortsatte:

- For nogle er det en stor omvæltning

at skulle kateterisere (RIK). Men får man ikke tømt blæren regelmæssigt

og ordentligt, risikerer man at få en

”juletræsblære” med op til to cm tykke

vægge, der frembringer et meget stort

pres op mod nyrerne. Og så kan det gå

galt.

Men for alle rygmarvsskadede gælder

det om at få så godt et socialt liv som

muligt, fortalte Hans Jørgen Kirkeby.

Ved problemer med inkontinens og

spastisk blære afprøves indlednings-

vis forskellige præparater, eventuelt i

samspil, for at få blæren til at slappe

af. Der er desuden gode resultater med

Botox-indsprøjtning, hvor en behandling

holder fra seks til 10 måneder. I 2010

blev 80 behandlet med Botox og kun få

får bivirkninger.

Hans Jørgen Kirkeby nævnte også de

muligheder, der er for operation for at

lette blæretømningen: Omlægning af

urinrøret til navlen eller bruge blindtar-

men til et nyt urinrør. Man kan få fjer-

net muskulaturen i blæren, så den ikke

kan trække sig sammen, eller man kan

få en tilbygning på blæren - ”udestue”

som Hans Jørgen Kirkeby humoristisk

kaldte operationen - så den kan rumme

mere. Her bruger man et stykke af tar-

men. Man kan også få lavet en kunstig

lukkemuskel, som stimuleres til at åbne sig ved kateterisering. Hans Jørgen

Kirkeby påpegede, at mange regelmæs-

sigt vil opleve infektioner (blærebe-

tændelser), og han anbefalede, at man

havde et lager penicillin hjemme. Og

har man ofte problemer, er det godt at

skifte mellem præparaterne.

Senskader og livstidssygdomme

Overlæge Birgitte Hansen fra Klinik for

Rygmarvsskader i Hornbæk fortalte

om senskader hos rygmarvsskadede:

Skuldre, nyrer, lunger, sår og knogler

samt de mere almindelige, aldersbetin-

gede livsstilssygdomme: hjerte-kar og

diabetes. Og der fulgte mange gode og

nyttige tips til vedligeholdelse af krop-

pen. Birgitte Hansen kom bl.a. ind på

vigtigheden af at træne; også de små

muskler.

- Træning er vigtigt og kan gøres selv

uden bevægelse ved blot at presse mod

noget hårdt.

Hun anbefalede de øvelser, som ”Furesø

reumatologerne” har lagt på nettet.

- Med alderen svinder muskler og des-

uden kan proteinmangel svække musk-

lerne. Det er derfor vigtigt, at man får

kontrolleret sin siddepude og sin bagdel

for tryk.

Rygmarvsskadede har 23 gange højere risiko for benbrud (lårbensbrud).

- Ståbord alene øger ikke knoglemas-

sen. Det er ikke nok med vægt på

knoglerne, der skal også bevægelse til,

fortalte Birgitte Hansen og påpegede,

at spasmer er med til at vedligeholde

knoglerne, og at man har gode resulta-

ter med FES cykling (strøm).

Når det gælder forebyggelse af osteo-

porose bør man tilføre knoglerne kalk

+ D-vitamin. Sidstnævnte ikke mindst

om vinteren, hvor solen ikke er meget

fremme, fortalte Birgitte Hansen og

tilføjede et par kostråd:

- Naturlig D-vitaminer finder man i grøn-

kål, spinat, mandler, nødder og avocado.

Afslutningsvis lagde Birgitte Hansen et

godt ord ind for sund kost og motion:

- Pas på den farlige kolesterol, diabetes

og overvægt. Dyrk den motion, du kan

og drop tobaksrygning.

Og for højt skadede anbefaldede over-

lægen at blive vaccineret for influenza

og lungebetændelse.

Optimal motion til alle

Dagen bød også på en workshop med

idrætsfysiolog Morten Zacho, der

fortalte om ”Optimal motion til alle –

uanset hvad”. Og motion har mange

fordele, fortalte idrætsfysiologen og

nævnte positiv påvirkning af blodtryk-

ket, blodsukkeret, ens fysiske overskud,

udseende, fedtprofilen i blodet, fordø-

jelsen, søvnen, led og muskler og ikke

mindst er motion stress- og smerte-

hæmmende, idet den afleder psykiske

stresssignaler og udskiller endorfiner.

Det var interessant at høre Morten

Zacho fortælle om begrebet NEAT (Non-

Exercise-Activity-Thermogenesi). Et

amerikansk forskningsforsøg har påvist,

at selv små bevægelser over dagen gør

en forskel for personens vægtforøgelse.

- I det amerikanske forsøg havde for-

søgspersonerne fået sensorer på krop-

pen, der målte deres bevægelser. Det

viste sig, at den gruppe, der foretog en masse mikrobevægelser over dagen,

tog mindre på, fortalte Morten Zacho

og forklarede, at den fysiske aktivitet

dækker over alle bevægelser:

 – Tygge tyggegummi, gestikulere, gøre

rent, tømme opvaskemaskine … folk er

forskellige, men er man en ”NEAT type”,

så er risikoen for vægtforøgelse mindre,

fordi disse personer over dagen vil fore-

tage en masse små bevægelser modsat

ikke-NEAT typer, fortæller Morten Zacho

og tilføjer, at det handler om at være

bevidst om, hvordan og hvor meget

man er aktiv i løbet af dagen og at selv

små bevægelser tæller i det samlede

regnskab.

- Der er mange skruer, der kan drejes på!

Morten Zacho fortalte også om den

nyere forskning, der har påvist, at

aktive muskler udsender signalstoffer til

kroppen, der er med til at nedbryde de

dårlige fedtstoffer i kroppen.

Positive attitude

Chris McDonald sluttede dagen med

et forrygende show. Med to flipovere

og en power point skøjtede han i et

gigantisk tempo frem og tilbage på

scenen med en ”positive attitude”, der

smittede helt ned til bageste række i

Vingstedcentrets store sal. En enkelt

gang måtte han standses af en tilhø-

rer, for hvem det gik alt for hurtigt,

og indrømmet: Ind imellem kunne vi

godt have brugt undertekster eller en

slowmotiongengivelse af Chris’ mange

underfundigheder og hans storforbrug

af bogstavssammensætninger, når han

skulle have budskabet ud. Og budskabet

var lige så enkelt som bogstavssammen-

sætningerne. Man skal have en positiv

attitude til sig selv og livet. Det er det,

det handler om. Chris sprang rundt i

små hop på scenen i sine bedste forsøg

på at efterligne Ole Henriksen med ”I

love it!”

- Det er f´me ikke normalt, men Ole er

altid glad. Det er positive attitude!Chris lærte os også et nyt begreb: At

ruminere.

- Det er det, koen gør, når den gylper

indholdet fra den første mave, vom-

men, op for at tygge drøv, fortalte Chris

og tegnede en glad ko på en flipover.

- Når vi mennesker ruminerer, grubler

vi over en negativ ting. Men det er

usundt, hvis man ruminerer længere

end 10 minutter ad gangen over en

bestemt ting. Fem minutter er bedre

og brug ikke mere end 30 minutter i alt

over en dag. Det skal videre ned i syste-

met og ud, fortalte Chris og pegede på

koens bagdel.

- Det skal ikke op igen og igen. Og ved

I hvad? Det er svært at tygge drøv med

positive mennesker. Og så elsker jeg

ordet PYT! – Brug det!

- Husk otte timers søvn og optimer jeres

sundhed med sund kost og motion.

Men husk også, at motion og broccoli

gør det ikke alene. Man skal også huske

at leve livet. Be positive!

Chris’ budskab kom fra hjertet. Hans

nærvær var ægte og bedste repræsen-

tant for positive attitude til sig selv og

sine omgivelser.

Efter en forrygende time i selskab med

Chris MacDonald var vi godt ladet med

energi til at tage fat på det gode liv – og

for nogle en længere hjemrejse.