Arbejdsliv

Arbejde optager en stor del af de fleste voksne menneskers liv, og det har en meget stor indflydelse på, hvordan mennesker har det både fysisk og psykisk. Dels pga. det økonomiske aspekt, og dels pga. den påvirkning, arbejdet har på kroppen og psyken.

Rygmarvsskadede med gangfunktion adskiller sig ikke fra andre på dette punkt. De har brug for et rimeligt forsørgelsesgrundlag og den identitetsfølelse, som et arbejde kan medføre.

Da mennesker med rygmarvsskade er påvirket i meget forskellig grad af deres rygmarvsskade, og i øvrigt som alle andre mennesker fra naturens hånd er udrustet med forskellige fysiske og psykiske ressourcer, kan man ikke skrive noget konkluderende om gående rygmarvsskadedes arbejdsliv.

Det er dog vores erfaring, at mange rygmarvsskadede bruger urimeligt mange psykiske og fysiske kræfter på at fastholde et arbejde, og at dette har nogle meget uheldige konsekvenser for familie- og privatliv.

Dette kan dels skyldes, at vedkommende ikke har erkendt de følger, rygmarvsskaden har. Dels at man kæmper for at bevare et rimeligt forsørgelsesgrundlag og den glæde og stolthed, der kan følge med at have et arbejde.

I dette menupunkt beskrives, hvordan arbejdslivet kan være påvirket af en rygmarvsskade, og hvilke muligheder der er for at leve et godt liv enten med lønnet arbejde, med eller uden forskellige støtteforanstaltninger, eller uden for det lønnede arbejdsmarked.