Antal

Hvor mange rygmarvsskadede er der?

Der findes intet register over rygmarvsskadede i Danmark, men det anslås, at der er ca. 3.000 personer med rygmarvsskade. Det er uvist, hvor mange af disse, der har en gangfunktion, men flertallet af de nyskadede bevarer en vis gangfunktion.