Ansøgning om hjælp

Indlagte på VCR eller AFR kan få hjælp fra personalet til at søge nødvendige hjælpemidler og anden hjælp.

Ved ansøgning om et hjælpemiddel er det vigtigt at beskrive behovet meget tydeligt. Man skal beskrive, hvad hjælpemidlet skal bruges til i hverdagen, og redegøre for, hvordan det f.eks. medvirker til fastholdelse på arbejdsmarkedet og til at forebygge senskader. 

Kommunernes terapeuter sidder inde med viden om hjælpemidler, men da gruppen af rygmarvsskadede er relativt lille, kan det ikke forventes, at de har ret meget erfaring med de særlige behov, der kan opstå som følge af en rygmarvsskade.