Ansættelse

VIRKSOMHEDERNE KENDER IKKE TIL STØTTEORDNINGER VED ANSÆTTELSER

Manglende viden om støttemuligheder fra det offentlige er en væsentlig barriere for ansættelse af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. Det viser en undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund.
Spørger man både de offentlige og de private virksomheder, så svarer lige knap halvdelen af virksomhederne, 47 procent, at de slet ingen viden har om de kompenserende støtteordninger, som findes i forbindelse med, at en virksomhed ansætter en person med handicap.
De kompenserende støtteordninger er fx fleksjobordningen eller økonomisk støtte til at øge den fysiske tilgængelighed i en virksomhed.
Ser man på sektorerne, så er de offentlige virksomheders viden på området lidt bedre end de privates, men det samlede billede er alligevel bekymrende, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.
”Vi ved fra virksomhederne, at netop klarhed over, hvilken støtte de kan få til en medarbejder, der måtte have særlige behov, er afgørende for, om de i sidste ende ansætter vedkommende. Derfor er det også bekymrende, at vidensniveauet er så relativt lavt hos de virksomheder, vi har spurgt,” siger hun.
Undersøgelsen, som Epinion har lavet for Dansk Handicap Forbund, viser, at 44 procent af alle de adspurgte virksomheder mener, at det er afgørende, at der på ansættelsestidspunktet er klarhed over, hvilke muligheder, der er for støtte.

Det handler om at se hinanden i øjnene
Vidensniveauet stiger hos de virksomheder, der i forvejen har kendskab til at ansætte personer med handicap. Og det er glædeligt, mener landsformanden, om end det stiller både handicaporganisationer og andre, der arbejder på området, en stor opgave.
”Det fortæller mig, at en af de vigtigste opgaver, vi har på dette område, er at skabe rum for, at mennesker med og uden handicap mødes. Det bekræfter os i, at det er i mødet mellem mennesker og usikkerheden over for hinanden nedbrydes,” konstaterer Susanne Olsen.
Undersøgelsen fra Epinion viser også, at det er vigtigt, at den enkelte ansøger også har et ansvar for at få klarhed over hvilke støttemuligheder, der evt. måtte være for netop ham.

Undersøgelsen er en del af projektet "Fjern Barriererne", som Dansk Handicap Forbund afslutter i løbet af november.