Anonymitet

De personer, der har bidraget til artikelsamlingen med beretninger om deres liv og erfaringer med en rygmarvsskade, har alle været meget åbne og ærlige. Artiklerne indeholder derfor oplysninger, der er intime og private.

For at beskytte deres privatliv og blufærdighed har nogle af bidragsyderne ønsket at være anonyme. De er derfor kun nævnt ved deres fornavn. Bidragsydernes identitet er naturligvis redaktionen bekendt.