Aktiv i RYK: Vibeke Sørensen

Hvor stødte du på RYK første gang?

Det husker jeg faktisk ikke. Siden mit 18. år har jeg været tilknyttet Klinikken på Rigshospitalet, så nok der. Men første gang, hvor jeg for alvor stødte ind i RYK, var det faktisk meget bogstaveligt. Det var i 1988, da jeg lavede en parkeringsskade på en bil på Rigshospitalet. Bilen tilhørte nemlig RYKs daværende kasserer Kim Thinggård. Inden året var omme, havde jeg været på mit første sommerseminar, sad i RYKs bestyrelse og i DHFs hovedstyrelse.

Hvilke tanker gjorde du dig om RYK dengang?

Det var ikke et sted, som jeg syntes tiltalte eller vedrørte mig. Jeg vidste, at det var et forum for rygmarvsskadede, som blev drevet af en udpeget bestyrelse og havde overlæge Bodil Eskesen som formand. Det var først, da jeg snakkede med Kim Thinggård, det gik op for mig, at RYK – den gang Paraplegikerkredsen - nogle år tidligere var blevet en demokratisk forening.

Var der en særlig oplevelse, der inspirerede dig til at være aktiv i RYK?

To ting. For det første havde jeg i mange år været meget aktiv partipolitisk, selvfølgelig med stor interesse på det sociale område. Men der manglede noget. Jeg følte mig meget alene med mine visioner på det handicappolitiske område. Det gik nok op for mig, at jeg var i det forkerte forum, hvis jeg ville noget alvorligt med det. At RYK snarere var det forum, som jeg søgte. For det andet havde jeg – ud over et passivt medlemskab af DHF - ingen relationer til andre rygmarvsskadede. Hvor meget jeg i virkeligheden havde savnet samværet med ligestillede, fandt jeg først ud af, da jeg blev medlem og aktiv i RYK.

Hvad har gjort dig særlig stolt i din tid i RYK?

I virkeligheden mange ting, men primært to. Sommerkurset, som jeg har været med til at lave med stor succes i 20 år, og som jeg føler mig stolt over hvert eneste år. Den Sociale Rådgivning, som jeg drev sammen med Jens Bo Sørensen i fem - seks år. Jeg er stolt over alle de mennesker, vi kunne hjælpe. Vi var faktisk så respekterede, at flere kommuner henvendte sig til os for at få hjælp. Jeg er også meget stolt af, at vi faktisk var startskuddet og medvirkende til, at DHFs Rådgivningsteam blev realiseret. Vi var glade for, at RYKs Sociale Rådgivning kunne blive en del af Rådgivningsteamet, for vi havde langt mere arbejde end vi kunne magte, selv om vi faktisk havde gjort det – vi var meget nedkørte. Jens Bo valgte rådgivningsarbejdet fra ved sammenlægningen pga. andre store arbejdsopgaver i RYK. Jeg holdt først op, da min læge fortalte mig konsekvenserne af at fortsætte, jeg var blevet alvorligt ramt af folkesygdommen stress.

Er der noget, du savner hos RYK?

Jeg savner synlighed og kant. Hvor er RYK fx henne i den verserende debat om velfærdsstaten? Så savner jeg medlemmer, som gider arrangere sig i RYK – altså tillidsfolk. Det kræver faktisk ikke nødvendigvis så meget, og man får rigtigt meget igen.

Hvilke visioner har du for RYK?

Åh, det ved jeg faktisk ikke, jeg er en gammel og træt tillidsmand. Jeg vil faktisk meget hellere høre, hvad de nye og de unge medlemmer har af visioner – og gerne hjælpe med at realisere dem.

Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?

RYKs medlemsskare er ved at ændre sig, i fremtiden vil flertallet af nye rygmarvsskadede være gående. Det kræver dels en omstilling, og dels en balance, så de gamle siddende rygmarvsskadede ikke føler sig ”overtaget”. Og så skal RYK være på beatet i forhold til den nye sygehusstruktur - og de forringelser, som jeg tror, vil ske i det sociale system.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

Det har jo været min arbejdsplads i snart 25 år, så den har betydet meget. Jeg har prøvet en masse, lige fra at pakke kuverter til medlemmerne på hovedkontoret til at være formand i to år. Det sidste var jeg absolut ikke god til, men ikke mange opdagede det, da jeg havde nogle ret kompetente næstformænd, først Stig Langvad og derefter min efterfølger på formandsposten, Anders J. Andersen. Men det var en oplevelse og en læring, selv om jeg ved Gud synes, jeg har været RYKs værste formand. RYK har givet mig mange oplevelser, udfordringer, bekymringer, gode kollegaer og dejlige venner for livet.

Hvad betyder RYK for dig i dag?

Meget – det er jo stadig en stor del af mit liv. Selv om jeg har valgt at være meget kræsen omkring mine opgaver, så har jeg stadig en mening om det meste af det, som sker i RYK – som jeg heller ikke altid kan holde for mig selv. Når noget kan få én op på beatet, så betyder det jo, det er fordi, det vækker følelser i en.

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK

Der er så mange muligheder og områder at gøre en forskel på og selv blive klogere på, og der er stor frihed i forhold til, hvad man vil engagere sig i og lave. Man har fingeren på pulsen, og man kan få direkte indflydelse på det, som optager én mest. Om man vil i bestyrelsen, i en bestemt arbejdsgruppe eller måske starte noget helt nyt, er op til én selv.

BLÅ BOG

Vibeke Sørensen, 51 år, single, socialpædagog af uddannelse, har bl.a. arbejdet som sagsbehandler i en kommune samt undervist på flere uddannelsesinstitutioner og i firmaer. Interesser: Mange kulturelle; teater, udstillinger, koncerter m.m. Primær interesse: Alt hvad der foregår ude i naturen lige, fra gåture til at fiske.