Aktiv i RYK: Bente Ovesen

 

RYK bringer i de kommende numre en præsentation af aktive RYK’ere.52-årige Bente Ovesen har været med i RYK siden 1985. Deler i øjeblikketformandsposten i Gå-Johnny – RYKs forskningsgruppe - med Viggo Rasmussen.Desuden arbejder hun pt. i gruppen omkring den ny bilguide, som forventes atudkomme i slutningen af året. Hun er også ind imellem skribent i RYK! Magasinet. 

Hvor stødte du på RYK førstegang?

Som nyskadet indlagt iHornbæk i 1976.

Hvilke tanker gjorde du digom RYK dengang?

Det var en handicapforening,og det kunne jeg bestemtikke identificere mig med.

Hvad har gjort dig særlig stolt i din tid i RYK?

Det har RYK! magasinet,bøgerne, symposier, semina­rer, høringssvar ­ både dem, jeg selv har været med i,men også alt det, som bli­ver arrangeret og skrevet årefter år. Der er rigtig mangeRYK­folk, som gør ­ og hargjort ­ et kæmpe stort stykkearbejde. Det er jeg stolt over.

Er der noget, du savner hosRYK?

Jeg savner lidt nyt liv, lidt nyeideer, lidt ny energi, ­ og lidtnye folk. Dermed ikke sagt, atalle de/vi gamle skal skiftesud, men lidt overbygningeller sidebygning fra folk,som har andre ideer endmine, og som evner at samle,sætte mål og lægge strategierfor alt det gode arbejde, derbliver udført i RYK. Derudoversavner jeg helt konkret enlevende, fængende og spæn­dende hjemmeside.

Hvilke visioner har du for RYK?

Vi skal forblive brugerstyretog ”en hyldest til initiativetog det aktive liv”, som dethedder på vores hjemmside.

For mig er det RYK, ­ og denkerne, som har styret RYK ialle de år, jeg har været med.Sammenligner vi os medandre handicaporganisatio­ner, har vi gjort det godt, ogdet gør vi stadig. Men minvision er, at RYK bliver bedretil at involvere og engageresine medlemmer.

Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?

Til næste år – i 2012 – fylderRYK 40 år. Om det er alde­ren, tidsånden eller blot fordide fleste er tilfredse, ved jegikke, men jeg savner flerekræfter. Skal RYK have finge­ren på pulsen og udvikle sig ifremtiden kræver det at flereog også yngre folk engagerersig. Hvordan er det at værenyskadet i dag? – behand­lingsmæssigt? – ift. arbejdeog økonomi? – hvilket men­neskesyn bliver de mødtmed? – Dybest set ved jegdet ikke. Vi kæmpede mod etsynd­for­menneskesyn (der­for er jeg så glad for ”en hyl­dest til initiativ og det aktiveliv”). Men det menneskesyner ved at være afskaffet. Nukradser krisen. Hvad betyderdet? – Hvad er det vigtigstefor RYK at kæmpe for ­ nu?

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

At jeg har mødt rigtig mangedejlige mennesker, hvoraf endel er blevet mine venner. At jeg har fået en bevidsthedom, at jeg, sammen medandre, kan skabe noget, og inogle tilfælde endda ændrepå noget. Som ung og nyska­det betød det også, at jegfik nogle spejlbilleder på miteget handicap og mit liv sompara/RYKker.

Hvad betyder RYK for dig i dag?

Det kan lyde stort, men RYKer en del af mit liv, som jegskruer lidt op eller ned forafhængigt af mit eget over­skud og afhængigt af, hvadder for mig er interessant atbyde ind med i RYK. Forudeventer skrivningen af enbilguide, så jeg ser frem tilnogle arbejdsomme, irrite­rende, spændende, frustre­rende, stressende måneder.Det betyder RYK for mig idag.

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK

Et sted hvor samværet/sammenholdet med andreRYK’ker­ En tumleplads for udfol­delse af skabertrang­ Et sted, hvor man får sat sithandicap i rette perspektiv,og får magt over det.

Blå Bog

Udvandret fra Als i Sønderjylland til Århus for 30 år siden. Bor på 23. år i andelsboligforeningi Mårslet med fælleshus, fælles spisning, fælles arbejdsdage, men også med plads til at væresig selv. Ansat som socialrådgiver i Jobcenter Århus. Spiller harmonika, ­ kun for sjov. Kan findepå at læse en god bog, lave god mad til mig selv, venner og veninder, se en god film, høre godmusik eller se en udstilling