Aktiv i RYK: Anders J Andersen

Tekst: Malene Olesen

 

RYK bringer i de kommende numre en præsentation af

aktive RYK’ere.

Anders J. Andersen er sundhedspolitisk konsulent

i RYK og har været med i RYK siden midt 80’erne.

Anders’ kørestolskarriere går helt tilbage til 1969 –

flere år inden RYK blev grundlagt

 

Hvor stødte du på RYK første

gang?

RYKs første blad “Paraplegi

- Forum og debat”. Det blev

sendt til mig, da jeg boede

hos mine forældre på Møn.

Det må have været i midten

af 70’erne.

Hvilke tanker gjorde du dig

om RYK dengang?

Det var enormt spændende,

og jeg blev meget nysgerrig.

En verden af kørestolsbru-

gere, som jeg havde fravalgt.

Jeg læste bladet fra ende til

anden.

Var der en særlig oplevelse,

der inspirerede dig til at være

aktiv i RYK?

Egentlig ikke og så alligevel.

Måske tomhed efter mit stu-die og mit nye arbejdsliv. Jeg

tilmeldte mig et weekendse-

minar, og det viste sig, at det

var både berigende og sjovt

at være sammen med andre

kørestolsbrugere.

Hvad har gjort dig særlig stolt

af din tid i RYK?

Håndbogen for Rygmarvs ska-

dede og Portrætbogen uden

tvivl. Men derudover også

det, som vi har opnået på det

sundhedspolitiske område

har givet stor respekt. Og

naturligvis er jeg stolt over

aldrig at have tabt en klage-

sag, som er kørt på baggrund

af RYK-med lemmers behand-

ling i sundhedssystemet.

Er der noget, du savner hos

RYK? Jeg savner at se RYK i medi-

erne. Hvis man i dag vil gøre

opmærksom på sig selv og

gerne vil ud med sine bud-

skaber, så er medierne vejen.

Ærligt, så savner jeg noget

mere medlemsarrangement.

RYK er en medlemsorgani-

sation, for og af medlem-

mer. Vores medlemmer er

nogle sløve bananer. Om det

er fordi de er sløve, dovne

eller forkælede ved jeg ikke. Desværre formår RYK ikke

at udnytte de mange virke-

lig dygtige medlemmer og

omsætte dette til synlige

resultater.

Hvilke visioner har du for

RYK?

RYK skal fortsat koncentrere

sig om de emner, som RYK

blev dannet til at gøre og

skal tage sig af det, de andre

(organisationer) ikke gør.

RYK skal gøre det, de gør,

godt, eksempelvis seminar-

og infor ma tions arbejde samt

sundhedspolitisk arbejde.

Hvilke udfordringer ser du for

RYK i fremtiden?

Medlemsarrangementer

kan i fremtiden blive en stor

udfordring for RYK. Vi skal

endvidere i RYK blive meget

bedre til at fusionere de

individuelle styrker blandt

de aktive medlemmer, så

projekter og målsætninger

følges helt til dørs. Der skal

være overensstemmelse

mellem tanke, ord og hand-

ling. Vores projekter skal

støtte hinanden.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

Det har haft stor betydning

for mig personligt. Det har

været og er stadig spæn-

dende, jeg har lært en masse

ting, mødt masser af men-

nesker. At se tingene lykkes,

giver da et personligt kik.

Hvad betyder RYK for dig i

dag?

Jeg kan godt lide RYK og

føler, at RYK er der, jeg hører

til. RYK er tryghed, næsten

som at have min egen butik.

Nævn tre gode grunde til at

være aktiv i RYK?

I RYK har man mulighed for

at bidrage med det, der nu

engang har ens interesse.

Man har mulighed for at

afprøve ting, som man ellers

ikke selv har mulighed for at

afprøve. RYK er eksemplets

magt, for RYK viser, at verden

godt kan ændres ... det er

fedt, når det lykkes, men det

tager tid.

 

 Blå Bog

Anders er cand. jur. Arbejdede i otte år i Patentdirektoratet, hvorefter en hård kurs mod han-

dicappolitisk arbejde blev lagt. Formand for RYK 1996-02. Udover ulønnet arbejde som sund-

hedspolitisk konsulent, er Anders formand for Handicaprådet i Vordingborg og netop startet

som handicapkonsulent 10 timer/mdl. for Ombudsmanden. Gift og har tre voksne papbørn.