Aktiv i RYK

Birgitte Bjørkmann

Hvor stødte du på RYK første gang?
– Vi skal vist tilbage til 1982, hvor jeg deltog i et af de første sommerkurser. Året efter deltog jeg i et weekendkursus med titlen ”Seksuelle minoriteters integritet”.

Hvilke tanker gjorde du dig om RYK dengang?
– Efter jeg blev rygmarvsskadet i 1972, gik der næsten 10 år, før jeg involverede mig i foreningen – jeg fandt ikke, at det var foreneligt med det liv, jeg ønskede at leve. Men jeg blev jo senere klogere.

Var der en særlig oplevelse, der inspirerede dig til at være aktiv i RYK?
– Det var den daværende redaktion af Paraplegi, som RYK! magasin hed dengang, der tog kontakt til mig i 1984. Ja, og så har jeg altså siddet der siden. Det er nu præcis 30 år siden.

Hvad har gjort dig særlig stolt i din tid i RYK?
– Særligt stolt er jeg først og fremmest over mit mangeårige bidrag til udgivelsen af RYK! magasin. Jeg håber, at jeg med mine skriverier har været – og stadig er – med til at gøre en forskel. Men også i min tid som formand husker jeg i særdeleshed samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, der i 1994 resulterede i en redegørelse, som førte til specialeplanlægning af landets rygmarvsskadede. Det var et stort gennembrud. Og jo, mit medforfatterskab til bøgerne ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede” og bilguiden ”On the road again” er jeg også stolt af.

Er der noget, du savner hos RYK?
– Når en forening er baseret på frivillig arbejdskraft, bliver den også meget sårbar. I de seneste mange år har det været svært at rekruttere nye, dygtige aktører, som er så vigtigt, hvis man skal løfte de opgaver, der er blandt RYKs hovedformål: at forbedre livsvilkårene for mennesker med rygmarvsskader, ikke mindst med fokus på den specialiserede behandling og rehabilitering. RYKs bidrag til forskningsinitiativer har gennem årene også spillet en væsentlig rolle i foreningens arbejde, men når de gamle kæmper falder fra, skal der nye til og løfte arven.

Det kræver både faglighed og en stor og vedvarende indsats at drive en forening … en ressource, der i dag er blevet sværere at rekruttere. Desværre!

Hvilke visioner har du for RYK?
– Jeg vil ønske, at RYK fortsat kan være ramme om det skæbnefællesskab, der samler os i RYK. Men måske er det utopi i en tid, hvor fællesskabet samles i de sociale medier. Men den uvurderlige viden og indsigt, ikke mindst skabt af egne erfaringer, må vi ikke miste. Ej heller det tætte samarbejde med specialcentrene, som er så vigtigt. RYKs historie er jo helt unik. Vi har både siddet med til bords med forskere og behandlere, ministre og embedsfolk og siddet sammen med nyskadede og indgydt dem håb og tro på livet.

Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?
– Helt grundlæggende er det både de menneskelige og økonomiske ressourcer, der er en udfordring. Fx går det ikke godt økonomisk i DHF, som RYK er en specialkreds i og derfor afhængig af.

Tiderne forandrer sig. Det gør også gruppen af rygmarvsskadede. Den har en anden sammensætning i dag end for blot 10 år siden. Vi ser et meget højt aldersgennemsnit blandt nyskadede. Det ser jeg også som en udfordring for RYK. Og så er der de politiske udfordringer. Vi ser i dag bl.a. ventetider til rehabilitering og kontrol. Her har RYK en vigtig rolle som organisation. Men jeg ser også spændende perspektiver. Når fx fremtidens stamcelleforskning for alvor bliver aktuel i behandlingen af rygmarvsskadede.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?
– Jeg har mødt mange dejlige mennesker gennem årene og etableret gode venskaber. Oprindeligt er jeg uddannet socionom, men mit arbejdsliv fik en anden drejning. I dag kan jeg kalde mig autodidakt journalist og selvlært grafiker.

Hvad betyder RYK for dig i dag?
– Som lønnet redaktør er RYK min indtægtskilde. Men RYK spiller og har altid spillet en særlig rolle i mit liv. 

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK
– At bidrage til viden og indsigt, sikre optimale livsvilkår for rygmarvsskadede og formidle den gode historie.

Fakta om RYKs arbejdsgrupper kan læses på ryk.dk/aktiv-i-ryk

BLÅ BOG

Bor i et rækkehus i Herlev, er 58 år og uddannet socionom. Har en datter på 24 år og dertil to bonusbørn og tre bonusbørnebørn. Stor interesse for kultur – teater, film og kunst – og dyrker det uhæmmet. Har rejst meget; både storbyrejser, safari og krydstogt. Politisk aktiv.