Aktiv i RYK: Jesper R. Hansen

Hvor stødte du på RYK første gang?

Jeg blev rygmarvsskadet som to-årig efter en meningitisinfektion. Mine forældre fik mig ind i handicapidræt, som jeg dyrkede, til jeg begyndte på universitetet. Så bildte jeg mig selv ind, at jeg var normal. Det var først i 1998, at jeg deltog på mit første sommerkursus med RYK.

Hvilke tanker gjorde du dig om RYK dengang?

Jeg spurgte mig selv, om det at dele den samme fysiske skavank var nok til at binde os sammen? I den første tid følte jeg mig ikke overbevist, men det er jeg så blevet senere.

Var der en særlig oplevelse, der inspirerede dig til at være aktiv i RYK?

Det var mødet med Eva Glistrup under en generalforsamling, der fik mig ansporet til at gå ind i arbejdet med Tilgængelighedsbasen sammen med hende og de andre deltagere i projektet.

Hvad har gjort dig særlig stolt i din tid i RYK?

Som ung og ambitiøs studerende gav RYK mig mulighed for at afprøve nogle visioner for internettet, der på det tidspunkt endnu var ret nyt. Det skete gennem udviklingen af Tilgængelighedsbasen (tbasen.dk), som viste, at kørestolsbrugere besad tilstrækkelige fælles erfaringer og de fornødne evner til at opbygge en brugbar fortegnelse over steders tilgængelighed. På den måde fandt et hidtil udækket behov for information sin løsning igennem anvendelse af ny teknologi og tiltro til kørestolsbrugeres eget initiativ.

Er der noget, du savner hos RYK?

Det har været udfordrende og til tider meget frustrerende at arbejde med Tilgængelighedsbasen for RYK. På den ene side besad RYK den fornødne adræthed i tanken og viljen til at prøve noget nyt; forhold som ikke syntes at være til stede særligt mange andre steder i handicapverdenen på det tidspunkt. På den anden side, eller måske netop fordi RYK er en lille og adræt forening, så savner den et sekretariat med professionelle medarbejdere, som er i stand til at overtage projekter og drive dem videre. I RYK skal man selv løse næsten alle opgaver i et projekt: Planlægningen, udførelsen og administrationen. RYK som organisation har løst visse opgaver, men det har mest været inden for markedsføring og finansiering. Det er sjovt at stå for opgaverne selv, men det er også hårdt og i længden svært at opretholde aktivitetsniveauet, da man let kan bruge uforholdsmæssig megen tid, set i relation til at det er frivilligt arbejde.

Hvilke visioner har du for RYK?

Der skal muliggøres en arbejdsdeling, hvor man kan være aktiv i RYK, uden at man bruger al sin tid på det. Det er godt, hvis man gør det, men det skal være lige så velkomment og i praksis muligt, at man blot påtager sig afgrænsede opgaver og løser dem. Kun på den måde kan en frivillig organisation som RYK opnå det nødvendige antal aktive med de nødvendige kvalifikationer til at varetage alle opgaverne.

Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?

Der er nogle organisatoriske forhold, der skal reformeres, før foreningen kan påtage sig større og flere opgaver. Heldigvis ser jeg tegn på, at det går i den rigtige retning. Vigtigst er det at sikre åbne beslutningsprocesser. Jeg blev utroligt glad, da referaterne fra RYK's bestyrelsesmøder begyndte at blive lagt ud på hjemmesiden, så der nu ligger referater tilbage fra november 2012. Dette længe ønskede tiltag kan meget vel vise sig at blive et af de vigtigste på længere sigt for RYK. Tak for det. For uden åbenhed i arbejdet er det meget svært for ikke-bestyrelsesmedlemmer at agere i foreningen og vide, hvilke prioriteringer der gøres, og hvordan ens eget arbejde passer ind i den større helhed. RYK er jo i vid udstrækning en virtuel organisation uden en lokal, daglig praksis, hvor man kan erfare, hvad der rør sig.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

RYK har givet mig en handicapidentitet. Dvs. givet mig mulighed for at indoptage mit handicap som en del af min identitet. Det er vigtigt på denne måde at forstå sin situation, lære at acceptere den, under tiden overskride den, men for det meste forsøge at leve med den som udgangspunkt.

Hvad betyder RYK for dig i dag?

RYK er en sikker havn, jeg kan vende tilbage til, når jeg har brug for det. RYK's medlemmer er for handicappede til, at vi i længere tid ad gangen kan bilde os selv ind, at vi ikke er handicappede (at vi er normale mennesker), men på den anden side har vi stadig så mange kræfter i behold, at vi kan udføre seriøst arbejde.

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK?

- Lær dig selv at kende, gennem at møde andre.
- Få venner, der er i samme situation som dig selv.
- Giv dit bidrag til fællesskabet.

Blå Bog

Er opvokset i Helsingør, men bor nu i Albertslund vest for København. Er 39 år og ugift. Uddannet datalog med sidefag i sprogpsykologi. Har for nyligt fået konverteret et studenterjob til et fleksjob på halv tid. Jobbet går ud på at tilpasse et sagsstyringssystem til to prøvningslaboratorier. Har været aktiv i partipolitik og i lokalt arbejde for Danske Handicaporganisationer.