Aktiv i RYK: Jens Bo Sørensen

Hvor stødte du på RYK førstegang?

Hornbæk i 1994. Jeg bræk­kede nakken i juli.

Hvilke tanker gjorde du digom RYK dengang?

Jeg blev duperet over, at dervar nogen, der arbejdede ”for os”. Ellers tænkte jeg ikke voldsomt meget over RYK eller andre foreninger. Livet var fyldt op. Tænkte bare ”det må man nok hellere”, da jeg meldte mig ind. Blev først rigtig interesseret et par år senere.

Var der en særlig oplevelse,der inspirerede dig til at være aktiv i RYK?

Jeg tror, det er en blandingaf flere ting. Jeg blev aktiv iHornbækgruppen, mens jegvar indlagt, og her mødte jeg”det frivillige arbejde”. I 1996spørger Fin Biering­Sørensenmig, om jeg vil være kassererifm. IMSOP (nu ISCOS) kon­ferencen i København 1999.I arbejdsgruppen møder jegAnders. Han foreslår migsenere som kasserer. I 1997deltager jeg for første gangpå PKs (nu RYKs) sommer­kursus. Jeg bliver stille ogroligt glad for sammenholdetog for mødet med mangespændende mennesker. Jegopdager det udfordrende oggivende ved arbejde, som fak­tisk gør en forskel for andremennesker. I forhold til bits& bytes var dette noget mereværdifuldt! Hvad har gjort dig særligstolt i din tid i RYK?

Jeg bliver stolt, hver gang RYKgør en positiv forskel – uansetom jeg har deltaget i det spe­cifikke arbejde eller ej. Sådaner det at være RYK­mand!Men specielt er det nok sej­rene (og selve kampen) indenfor centraliseret behandlingaf rygmarvsskadede. At møderespekten for RYKs gode rygør mig også stolt og glad.

Er der noget, du savner hosRYK?

Vi taler meget om gamledage, og fordoms tiderskampånd. At alle er tændt ogvil samme vej. Men tiderneskifter, og mennesker er nokblevet mere individualisterog således flytter prioriteterogså. Det kan jeg til tider havesvært ved at vænne mig til.Jeg er måske lidt gammeldags… Derudover, så savner jegøkonomisk frihed for RYK. Athave tilstrækkelige reserver tilikke at skulle bruge så megenenergi på økonomi, og på såmange praktiske opgaver.

Hvilke visioner har du for RYK?

At mennesker med en ryg­marvsskade fremover får opti­mal behandling og opfølgningpå spinalcentre i Skejby og iØrestaden i egne bygningerknyttet til landets to nybyg­gede superhospitaler. Altsåat Bodil Eskesens drøm går iopfyldelse. Derudover ser jeggerne RYK mere integreretpå de to spinalcentre, medkontor, ansatte brugerkonsu­lenter, mentor­ordning, aktivmultihal med sportsliv og helesvineriet.

Hvilke udfordringer ser dufor RYK i fremtiden?

Økonomien er en stadigudfordring. At holde med­lemmer og tillidsfolk engage­rede er også en udfordring.Derudover kampen forovenstående.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

Personligt er det nok mødetmed det enkelte menneske,der betyder mest for mig.Hvis du på nogen som helstmåde kan have en afgørende,positiv indflydelse på et andetmenneske, så er det sgu’ dethele værd!

Hvad betyder RYK for dig i dag?

RYK er min ”arbejdsplads”og en af mine store interes­ser. De mennesker, der udgørRYK, betyder meget for mig.Jeg har mødt mange livsvarigevenner igennem RYK.

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK

1. Den dybere mening medarbejdet – at forbedre forhol­dene for rygmarvsskadede.2. Udfordringer og indflydelse!3. Sammenholdet, fællesska­bet og mødet med skønnemennesker.

Blå Bog

Familie, arbejde, interesser m.m. Yngst af fire brødre. Mor døde i 92. Har stadig gammelsmølf.Single, gift én gang, ingen børn. Et stk. kat i hus i Ballerup. Uddannet driftplanlægger ogprogrammør. Arbejdede til 1999 i Nordeas IT afdeling (souschef i Driftafd.). Nu førtidspensio­nist. Interesserer mig for mennesker, politik,  RYK, fodbold i Liverpool og hvad derellers måtte dukke op Yndlingsfilm: Godfather I og II. Mad: En italiensk mormors… Hader:Intolerance – ups, dilemma.