Aktiv i RYK

Hvor stødte du på RYK første gang?
 
Min kontaktsygeplejerske på Paraplegifunktionen fortalte mig om foreningen og jeg blev medlem. Jeg kan huske, hun sagde til mig, at jeg måske engang fik lyst til at blive aktiv. Det er meget skægt at tænke tilbage på nu. Der, hvor jeg for alvor stødte på RYK, var da jeg kort tid efter, jeg blev udskrevet, kom på sommerkursus.
 
Hvilke tanker gjorde du dig om RYK dengang?
 
Det var et kulturchok på den positive måde for mig at komme på sommerkursus. Frem for alt var det en øjen-åbner at se, hvad der kan lade sig gøre på trods af et seriøst handicap. Jeg så, hvor godt deltagerne klarede sig selv og havde det godt i hin-andens selskab. Og så var det uvurderligt for mig at få alle ”de gamles” erfaringer og fif.
 
Var der en særlig oplevelse, der inspirerede dig til at være aktiv i RYK?
 
Jeg tror nærmere jeg vil sige, det var en fornemmelse af seriøsitet og engagement i det, som RYK står for, der gav mig lyst til at være aktiv. Vi er så godt stillet, at vi har en kerne af virkeligt dygtige aktive, der har hver deres forcer og interesseområder. De arbejder med så meget engagement, at det ikke kan undgå at smitte af, når man kommer tæt på.
 
Hvad har gjort dig særlig stolt i din tid i RYK?
 
Det er den respons vi får, når vi har gjort et stykke arbejde, som jeg ved får positiv betyd-ning for andre. Fx vores pårø-rendebog, Johnny Walker, mentorordningen i Hornbæk eller vores sundhedspolitiske arbejde. Selvom jeg ikke er direkte involveret i det hele, er det alligevel noget, der gør mig stolt.
 
Er der noget, du savner hos RYK?
 
Vi kunne godt bruge nogle flere penge til alle de gode ideer, der er.
 
Hvilke visioner har du for RYK?
 
Vi skal fortsætte med at forny os og ikke synke ned i en selvforståelse af, at det er godt nok, det vi gør. Meget af det, vi gør, er rigtig godt, men det kan også blive lidt bedre. Vi skal ikke være bange for at sprænge ram-merne og tænke et skridt videre. Det er heldigvis noget af det, vi er gode til. Som for eksempel da der blev arrangeret bungy jump på sommerkurset, eller da vi begyndte at grave ud til et spinalcenter på græsplænen ved Rigshospitalet.
 
Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?
 
Der er en udfordring at rekruttere nye aktive folk til arbejdet. Mange af de nuværende aktive har været aktive i rigtig mange år, og jo længere tid der går, bliver det sværere at videregive opgaverne, da det kører pr. automatik. Vi er blevet mere bevidste om, at det at få nye folk med i arbejdet, er en opgave i sig selv.
 Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?
 
Det er fantastisk at være en del af et hold, der brænder for en sag. Flere af dem, jeg arbejder sammen med, er blevet nære venner. Og jeg ved, hvem jeg kan gå til for at få hjælp til en bestemt sag. Personligt er jeg blevet meget klogere på, hvordan man kan arbejde sammen i en gruppe af personer, der grundlæggende er vidt forskellige. Det er bestemt noget, jeg kan bruge i andre sammenhænge.
 
Hvad betyder RYK for dig i dag?
 
RYK er min arbejdsplads og fylder derfor meget i min dagligdag både tidsmæs-sigt og mentalt. Det er gen-nem RYK, jeg har trukket på andres erfaringer og gode råd, som kun rygmarvsska-dede ved noget om. Det er meget værd.
 
Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK
 
Bliv en del af et netværk, der brænder for en sag, og hvor man virkelig har chancen for at gøre en forskel. Her har du muligheden for at udfolde og udvikle dine kreative, orga-nisatoriske, faglige, politiske eller økonomiske evner i en retning, du selv har stor indflydelse på.
 
 
Blå Bog
 
Opvokset på landet i nærheden af Silkeborg. Faldt som 22-årig ned fra en badebro og bræk-kede nakken. I dag 38 år. Uddannet biolog med sidefag i filosofi. Mine interesser er rugby, tilberede og spise god mad, musik af næsten enhver slags, naturoplevelser og rejser til ikke-turistområder. Kan også godt lide at formidle min viden om mine fag.