Aktiv i RYK: Helle Vibeke Christensen

Hvor stødte du på RYK første gang?

I 1981, da jeg var indlagt på Hornbæk første gang. Birgitte Bjørkman kom ind på min stue og spurgte, om jeg var medlem af RYK? – dengang hed det Paraplegikerkredsen. ”Nå ikke! Så skal du da blive det”, svarede hun. 

Hvilke tanker gjorde du dig om RYK dengang?

Ikke meget, da alting var så nyt.

Var der en særlig oplevelse, der inspirerede dig til at være aktiv i RYK?

Nej, jeg kan ikke sige, at det var en bestemt oplevelse, der gjorde, at jeg blev aktiv i RYK. Det kom bare stille og roligt.

Hvad har gjort dig særlig stolt i din tid i RYK?

Det ved jeg ikke. Hvis der skulle være noget, skal det være det politiske og forskningsmæssige arbejde. RYK har opnået meget … jeg tænker bl.a. på det arbejde, som den sundhedspolitiske gruppe har udført gennem årene i forhold til behandling. Gå Johnny Gruppens arbejde med forskning er også vigtigt. Jeg synes, grupperne har bidraget til at sikre fokus på behandling og forskning.

Er der noget, du savner hos RYK?

Jeg synes, der bliver gjort meget. Havde vi flere penge og flere ressourcer, kunne vi selvfølgelig altid gøre mere ... fx gerne mere fokus på de unge nytilskadekomne. Hvordan kan vi få dem med til RYKs arrangementer? Måske skal vi tænke lidt anderledes … dem, der arrangerer, bliver jo også ældre!

Hvilke visioner har du for RYK?

At foreningen forsætter det politiske og forskningsorienterede arbejde. Og ikke at forglemme det sociale engagement, som er vigtigt for RYK. Jeg tænker på erfaringsudveksling og socialt samvær, og det er vores sommerkurser og seminarer gode rammer for.

Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?

At få nye, unge rygmarvsskadede til at gå ind og arbejde aktivt i RYK – vi skal have nye, friske kræfter i foreningen, så det ikke altid bliver de samme, ældre aktive.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

I de første mange år efter min rygmarvsskade ville jeg slet ikke deltage i RYK. Men efter nogle år tog på jeg på et weekendseminar, og det fortrød jeg ikke. Allerede året efter deltog jeg på sommerkurset. Jeg husker, at jeg tænkte: ”Gud, hvor har jeg savnet at snakke med ligestillede”. Det var en personlig øjenåbner for mig. Mit engagement i RYK har også åbnet døre til andet foreningsarbejde.

Hvad betyder RYK for dig i dag?

Det er bare MIN forening. RYK er et godt netværk, som man altid kan vende tilbage til.

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK

Glæde ved at glæde andre.

Se resultater af det arbejde, der bliver gjort.

God forening at være aktiv i.

 

BLÅ BOG

Er ud af en søskendeflok på tre. Kom til skade i 1981 ved trampolin 16 år gammel. Gik ud af 10. klasse. Har deltaget i en del kurser på VUC. Har haft 24 timers BPA siden 2005. Har to døtre, Mie 24 år og Nanna 18 år. Blev medlem af RYK i 1981. Sad i bestyrelsen fra 2005 til 2010. I dag ”praktisk gris” ved afholdelse af seminarer, pakning af udsendelser og andet forfaldent arbejde. Maler og tegner i fritiden og har deltaget i undervisning hos forskellige kunstnere, på aftenskole og på kunsthøjskole.