2010.09.29 - Brev til Sundhedsstyrelsen om RCØ på Rigshospitalet og kapacitet

Sundhedsstyrelsen
Lone de Neergaard

København, den 29. september 2010

Respirationscenter Øst og IRP

RYK skal endnu en gang understrege, at det ikke kan være rigtigt at overflytte den højtspecialiserede funktion, Respirationscenter Øst, fra Rigshospitalets øvrige højtspecialiserede funktioner, som RCØ i høj grad trækker på.

RYK spurgte Region Hovedstaden 30. juni 2010 om overflytningsplaner af RCØ til Glostrup. Det fremgår af regionens svar i går, at regionen har søgt Sundhedsstyrelsen om at flytte funktionen til Glostrup.

RYK ser ingen som helst sundhedsfaglig begrundelse for allerede nu at ændre i de helt nye specialeplaner, hvor hele konceptet går ud på i Østdanmark at samle alle højtspecialiserede funktioner på Rigshospitalet.

Herudover ser RYK følgende problemer ved en evt. overflytning til Glostrup:

- Sengekapaciteten ved sammenlægning af RCØ og IRP reduceres med én seng i
Glostrup, selv om der er i årevis har været behov for udvidelse af sengekapaciteten. Aktuelt dør patienter på ventelisten.

- Børneområdet kan ikke flytte med til Glostrup, hvor der fremover ikke vil være en børneafdeling. Dette punkt er helt uafklaret. Vil Sundhedsstyrelsen stille krav om, at der oprettes et særligt børnerespirationscenter på RH, mens resten flytter til Glostrup?

- På en lang række andre områder vil der blive tale ringere effektivitet. Ved flytning til Glostrup, bliver det bl.a. nødvendigt med et større antal ledsagede transporter mellem Glostrup og Riget.

- Kapacitetsproblemerne kan løses ved et par ekstra senge i den nye fløj, som er planlagt på RH.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.