2010.08.30 - Bekymringsbrev til sundhedsminister

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder
im@im.dk

København, den 30. august 2010

Rygmarvsskadebehandling og –rehabilitering i Vestdanmark

Danmark står over for enorme investeringer i hospitalsvæsenet. De mange penge skal bruges rigtigt og fremtidssikre behandlingen og rehabiliteringen af os med rygmarvsskader i Vestdanmark. Vi er alvorligt bange for, at Region Midtjylland er ved at træffe en beslutning om at bruge 90 mio. kr. forkert.

Det vil RYK – Rygmarvsskadede i Danmark – gerne mødes med dig om, så vi sikrer en langtidsholdbar løsning.

RYK har fra Region Midtjylland fået underretning om, at

  • antallet af patienter på Paraplegifunktionen på Regionhospitalet Viborg i perioden 1980 – 2008 er steget fra 109 til 373 personer, hvilket er en stigning på 242 %,

  • der i perioden er sket en femdobling af nontraumatisk rygmarvsskadede,

  • sengekapaciteten i samme periode har været uændret 26, altså en stigning på 0 %,

  • man derfor har nedsat indlæggelsestiden og udskriver patienter inden de er færdigrehabiliteret, overlader noget af rehabiliteringen til lokale sygehuse og kommuner og kan ikke leve op til den livslange kontrol af rygmarvsskadede,

  • man beregner behovet til 54 sengepladser, men man mener, at en forøgelse af pladsantallet til 35 (+ 4 hotelpladser), altså 34 % er nok til at dække behovet,

  • man fortsat ønsker at anvende bygninger, som ikke overholder bygningsreglementets regler om tilgængelighed.

Det er således afdækket, at Region Midtjylland ikke overholder

  • forsyningsforpligtelsen i h.t. sundhedslovens § 74,

  • ”Redegørelse om para- og tetraplegi – organisation af behandling og kontrol, 1994. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling” og

  • specialevejledningen af 22. juni 2010, som fastlægger, at rehabilitering af para- og tetraplegi er en højtspecialiseret funktion, som ikke kan uddelegeres til lokale sygehuse og kommuner.

Det stærkt kritisable i underkapaciteten er igennem flere år påpeget af RYK. Underkapaciteten medfører større handicap end nødvendigt og dermed forøgede samfundsomkostninger og dårlige livsbetingelser for mange mennesker.

Kopi at dette brev er sendt til Sundhedsstyrelsen, att. chef for sundhedsplanlægning Lone de Neergaard.

Vi ser frem til at mødes med dig.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.