2010.08.30 - Bekymringsbrev til politikere i Region Midtjylland

Regionrådsformanden i Region Midtjylland
Gruppeformændene i Region Midtjylland

København, den 30. august 2010

Bekymret for forkert beslutning

Vi skriver til jer nu, fordi RYK alvorligt er bange for, at Region Midtjylland er ved at træffe en beslutning om at bruge 90 mio. kr. forkert.

Rygmarvsskadebehandling og –rehabilitering i Vestdanmark

RYK har modtaget første udredning ”Rygmarvsskadebehandling og -rehabilitering i Vestdanmark - Udredning af den fremtidige organisering af Paraplegifunktionen og dens faglige tilknytning til Århus Universitetshospital, august 2010”, og drøftet den på et møde med administrationen den 24. august 2010.

Mødet med administrationen var åbenhjerteligt og konstruktivt.

Fakta

Første udredning viser, at

 • 1980 – 2008 er antal patienter på Paraplegifunktionen steget fra 109 til 373, altså en stigning på 242 %

 • i perioden er der sket en femdobling af nontraumatisk rygmarvsskadede

 • sengekapaciteten i samme periode har været uændret 26, altså en stigning på 0 %

 • første udredning mener, at en forøgelse af pladsantallet til 35 (+ 4 hotelpladser), altså en stigning på 34 % er nok til at dække behovet

 • udredningen beregner, at et rygmarvsskadecenter i Vestdanmark skal have 54 pladser, hvis dækningen skal være den samme som i Østdanmark

 • udredningen indeholder ingen prognose eller gæt for fremtidens sengekapacitet

 • Paraplegifunktionen overlader noget af rehabiliteringen til lokale sygehuse og kommuner

 • Paraplegifunktionen lever ikke op til den livslange opfølgningsforpligtelse

 • Paraplegifunktionen modtager ikke alle rygmarvsskadede i Vestdanmark til rehabilitering

 • der ingen planer er for genhusning under evt. renovering af Paraplegifunktionen

 • man anvender forkerte tal, herunder kvm-pris, medregner ikke salgspris mv.

 • ombygningsplanerne for Paraplegifunktionen lever ikke op regionens egen designmanual for plads, tilgængelighedskrav mv.

Første udredning beregner, at man skal have 54 pladser, hvis dækningen skal være den samme som i Østdanmark. Derfor er det uacceptabelt og usagligt, at man anbefaler, at en udbygning af funktionen til 35 pladser er tilstrækkelig.

Derfor er det uforsvarligt at anvende 90 mio. kr. på et byggeri, der fra starten er for småt, og som vil medføre lokaler, der ikke overholder bygningsreglementets krav til tilgængelighed.

Fakta fra RYK om problematikker ved Søndersø, Viborg

Vi vedhæfter PowerPoint, som RYK præsenterede på mødet den 24. august 2010. Heraf fremgår det, at Paraplegifunktionens bygninger ved Søndersø ikke kan anvendes, heller ikke efter renovering og udbygning, og hvordan et nyt spinalcenter i Skejby kan realiseres.

Forsyningsforpligtelse

Sundhedsstyrelsens specialevejledning af 22. juni 2010 fastlægger, at rehabilitering af para- og tetraplegi er en højtspecialiseret funktion, som ikke kan uddelegeres til lokale sygehuse og kommuner. Første udredning afdækker, at Region Midtjylland ikke overholder sin forsyningsforpligtelse i h.t. sundhedslovens § 74.

Ikke en del af DNU

Alle sundhedsfaglige argumenter peger på et spinalcenter ved Skejby, og det
er muligt at realisere nu.

Spinalcentret skal ikke være en del af universitetshospitalet, og projektering vil derfor kunne påbegyndes umiddelbart efter en politisk godkendelse.

Som fremført på vores møde med administrationen indgår vi gerne i en konstruktiv proces om etablering af et fremtidssikret spinalcenter ved siden af det nye universitetshospital i Skejby.

RYK anbefaler,

at Region Midtjylland

 • øjeblikkeligt opfører midlertidige barakker på nuværende matrikel ved Søndersø for at opfylde behandlingsbehovet og tilfører tilsvarende mere personalekapacitet

 • orienterer Sundhedsstyrelsen, hvordan man hurtigst muligt vil opfylde sundhedslovens forsyningsforpligtelse

 • og straks går i gang med at projektere og bygge SpinalCenter Skejby. Der er ingen sundhedsfaglige grunde til at tøve.

Dialog og høring

RYK vil afgive et formelt høringssvar, når den første udredning gennemgås af administrationen og ændres til anden udredning. Ved denne høring vil vi konkret forholde os til udredningens enkeltdele.

RYK indgår gerne i en dialog med jer om dette.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.