2010.08.23 - Brev til gruppeformænd om Hornbæk og budget 2011

Til alle partiers gruppeformænd i Region Hovedstaden

København, den 23. august 2010

Besparelser på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk
I forbindelse med behandlingen af budget 2011 på sygehusområdet i Region Hovedstaden, har ledelsen på Rigshospitalet bebudet, at Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk skal spare godt 2 millioner kr.

På Klinik for Rygmarvsskader rehabiliteres vi tilbage til livet! Man er lammet, inkontinent, smerteramt og ude af stand til at se fremad. Udføres arbejdet med rehabilitering grundigt, bliver resultatet aktive liv til gavn for samfundet i stedet for omkostningstunge dårlige liv.

Konsekvenser af mange års besparelser
Budskabet kommer i halen på 15 år med faste årlige besparelser. Og det er på et område, hvor f.eks. fast årlig effektivisering svært lader sig gøre. Det meste af arbejdet er ”hands on” – fysioterapi, ergoterapi, pleje samt samtaler med psykolog og socialrådgiver er ikke en metervare. Der er skåret mere end ind til benet, og konsekvenserne af yderligere nedskæringer er omfattende. Ydermere er patientgruppen blevet ældre og ældre, hvilket gør rehabiliteringen mere kompleks. Der kommer flere og flere med rygmarvsskader, herunder som skyldes helbredt kræft.

Generelt er der mindre ’fri-rum’ til at lave aftaler, hvilket bl.a. medfører at f.eks. hjemmebesøg bliver forsinkede, hvilket også kan betyde længere indlæggelsesforløb. Ligeledes er muligheden for at yde de bløde ydelser forsvundet i stor udstrækning, dvs. gå en tur med en patient, som er ked af det, sidde sammen og tale med en patient. Træning inkl. respirationstræning i weekenderne er sløjfet for mange år siden. Kvaliteten er samlet set faldende og der gås på kompromis med fagligheden.

Konsekvenser af de planlagte besparelser vil bl.a. betyde:

 • der fjernes 5 sengepladser

 • mindre direkte patientkontakt som er altafgørende på dette område

 • indlagtes liggetid bliver forlænget

 • vente længere på hjælp, herunder også til farlige situationer ved autonom dysrefleksi og vejrtrækningsbesvær, som begge i værste fald kan være livstruende

 • ingen superviseret gangtræning på sengeafsnittet

 • flere må overflyttes fra Hornbæk til Riget

 • patienterne kan ikke i samme udstrækning få daglig individuel fysioterapi

 • mindre individuel ergoterapi

 • mindre træning ud af huset, herunder med offentlige transportmidler

 • stor risiko for, at endnu flere nytilskadekomne kommer til at ligge endnu længere på forskellige afdelinger, der ikke er højt specialiserede for behandling af patienter med rygmarvsskade, med risiko for øget frekvens af komplikationer med sår, øgede urinblære- og tarmtømningsproblemer, venetromboser, uhensigtsmæssige kontrakturer m.v.

 • ikke-selvhjulpne patienter kan ikke få bad dagligt

 • ingen bassintræning om eftermiddagen

 • ingen mulig for at genindføre tværfaglige teammøder

 • patienterne ikke kan tages ud af sengen om aftenen eller i weekenderne

Så det kniber allerede. I dag bliver ikke alle rygmarvsskadede i Østdanmark rehabiliteret. Derfor skrev vi 16. juli 2010 til Rigshospitalets ledelse, hvor vi stiller et stort spørgsmålstegn ved om Region Hovedstaden i dag lever op til sin forsyningspligt på dette område jf. sundhedslovens § 74.

At spare yderligere vil ikke bare indebære store menneskelige omkostninger for den enkelte rygmarvsskadede. Det vil være dybt uklogt samfundsøkonomisk. RYK appellerer derfor jer til at tænke langsigtet. At rehabilitere rygmarvsskadede mennesker er en særdeles sund investering på alle måder.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen, formand Jens Bo Sørensen
Sundhedspolitisk udvalg i RYK Bestyrelsen i RYK