2010.06.30 - RCØ på Rigshospitalet og kapacitet

Region Midtjylland
Afdelingschef Christian Boel

København, den 30. juni 2010

Udvide kapaciteten på plastikkirurgi AUH Århus Sygehus

RYK skal anmode Region Midtjylland om nu at udvide kapaciteten på plastikkirurgi AUH Århus Sygehus.

Sundhedsstyrelsen har i sin nye specialeplan 23. juni 2010 i specialvejledningen om plastikkirurgi side 8 udmeldt følgende: "Tryksår (60 pt.). Behandlingen af para- og tetraplegi patienter varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens redegørelse ’Para- og tetraplegi – organisation af behandling og kontrol’ fra 1994: Rigshospitalet,
Odense Universitetshospital (fraset i relation til para- og tetraplegi), AUH Århus Sygehus."

Ifølge RYKs oplysninger er der i dag store kapacitetsproblemer på plastikkirurgi AUH Århus Sygehus. Ved implementeringen af specialeplanen 1. januar 2011 skal alle plastikkirurgiske indgreb på para- og tetraplegikere på Odense Universitetshospital overflyttes til AUH Århus Sygehus, hvis kapacitetsproblemer alt andet lige herefter
vil blive endnu større.

RYK vil gerne høre nærmere om Region Midtjyllands overvejelser om ovenstående ligesom vi gerne som altid gerne indgår i en konstruktiv dialog.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.