2010.06.30 - RCØ på Rigshospitalet og kapacitet

Region Hovedstaden
Koncerndirektør Svend Hartling

København, den 30. juni 2010

RCØ på Rigshospitalet og kapacitet

RYK skal igen anmode Region Hovedstaden om at lade Respirationscenter
Øst, RCØ, både organisatorisk og fysisk blive på Rigshospitalet og
få løst centrets store kapacitetsproblemer.

Sundhedsstyrelsen har i sin nye specialeplan 23. juni 2010 i
specialevejledningen for anæstesiologi s. 12 udmeldt, at "Patienter
med para- tetraplegi og kronisk respirationsinsufficiens kan i henhold
til vejledningen om para-tetraplegi kun varetages på Rigshospitalet og
AUH Århus Sygehus."

Ved implementeringen af specialeplanen 1. januar 2011 skal RCØ således
forblive på Rigshospitalet, hvorfor de igangværende initiativer om
overflytning til Glostrup både organisatorisk og fysisk må stoppe.

RYK vil gerne høre nærmere om Region Hovedstadens overvejelser om
ovenstående ligesom vi gerne som altid gerne indgår i en konstruktiv
dialog.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.

Kopi: Lone de Neergaard