2010.04.08 Høring om specialevejledninger

Sundhedsstyrelsen

sst@sst.dk
Att.: Lone de Neergaard
København, den 8. april 2010

Høring om specialevejledninger

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark – har følgende tre kommentarer til de offentliggjorte specialevejledninger:

1994-redegørelsen gælder

RYK konstaterer med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsens redegørelse ”Para- og tetraplegi – organisation af behandling og kontrol” fra 1994 fortsat er grundlaget for planlægningen af behandlingen af os med rygmarvsskader. Redegørelsen anbefaler, at al behandling i øst og vest samles hhv. på Rigshospitalet og i Århus.

Plastikkirurgi væk fra OUH

Det skal naturligvis også gælde plastikirurgisk behandling af tryksår, hvor specialevejledningen s. 8 med henvisning til 1994-redegørelsen angiver tre steder nemlig Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og AUH Århus Sygehus.

Henvisningen til 1994-redegørelsen er paradoksal, allerede fordi redegørelsen som nævnt ovenfor netop i sit indhold afviser alle andre placeringer end Rigshospitalet og Århus og afviser dermed også en spredning af ekspertisen til OUH

RYK ønsker. OUH fjernet på området. Tilsvarende skal kapaciteten i Århus udvides.

Anæstesi

Det fremgår ikke klart i denne specialevejledning, hvor diagnostik, behandling og efterbehandling af kronisk respirationsinsufficiens med rygmarvsskader placeres.

Dette område skal om noget fortsat placeres på Rigshospitalet og Århus, jf. også 1994-redegørelsen. Planerne om RCØs udflytning til Glostrup savner et sundhedsfagligt grundlag: RCØ har patienter med så komplekse forløb, at det kræver hyppige tværfaglige konferencer med urolog, pædiat, neuropædiat, neurolog, otolog, ortopædkirurg, thoraxkirurg, plastikkirurg m.m. Det er yderst tvivlsomt, om RCØ efter en udflytning til Glostrup kan varetage behandling med diafragmapacing til tetraplegiske patienter. Skal den behandling fremover foregå i udlandet?

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspol. konsulent, cand. jur.