2010.02.04 - Svar på brev om flytning af resp. Øst og IRP

Region Hovedstaden

RYK- Rygmarvskadede i Danmark

Dato: 4. februar 2010

Kære Anders J. Andersen

Tak for din henvendelse vedrørende flytteplaner fra Respirationscenter Øst og IRP til Glostrup Hospital.

Regionen arbejder på at realisere hospitalsplanen, og vi er midt i planlægningsfasen for, hvordan eventuelle flytninger kan foregå. Det er en dynamisk proces, hvor mange faktorer spiller ind på den takt, hvormed målene kan nås. Den personalemæssige udvikling har på nogle områder fremskyndet realiseringen af planen. Dette betyder, at der kan opstå yderligere forskubninger end oprindeligt forudsagt.

På Glostrup Hospital frigøres tidligere end ventet arealer til bl.a. Videnscenter for rygsygdomme, samling og udvidelse af neurologi samt udvidelse af hospitalets søvnfunktion. Rokaderne forventes at give mulighed for at få plads til Respirationscenter Øst og de regionale opgaver, der i dag varetages på Institutionen for Respirationspatienter. Regionsrådet har netop afsat midler til bl.a. en nærmere beskrivelse af, hvordan Respirationscenter Øst vil kunne indplaceres på Glostrup Hospital.

Regionen er således midt i en planlægningsfase, hvor Glostrup Hospital og Rigshospitalet arbejder ledelsesmæssigt sammen. Før regionen indgår i en dialog, er det nødvendigt at have mulighederne for placering af Respirationscenter Øst bedre belyst.

Også godt nytår til dig og foreningen RYK.

Med venlig hilsen

Svend Hartling

Cc. Direktionen Glostrup Hospital