2010.01.04 - Brev om flytteplaner for resp. Øst og IRP

Region Hovedstaden
Koncerndirektør Svend Hartling

København, den 4. januar 2010

Kære Svend Hartling

Godt nytår!

RYK er bekendt med, at Region Hovedstaden overvejer at flytte Respirationscenter Øst og IRP til Glostrup Hospital snarest og uafhængigt af planerne om etablering af rehabiliteringscentret.

Vi havde ventet, at flytningerne skete efter en udmeldt plan over for de berørte parter, herunder RYK, og at de skete i sammenhæng med den øvrige planlægning og øvrige specialer. Nu hvor man overvejer at ”botanisere” i hospitalsplanen ved at udvælge et enkelt område uden sammenhæng med helheden, kan kun gøre ondt værre.

Der stilles helt særlige fysiske krav til de to funktioner, og da der os bekendt ikke er afsat økonomiske midler til flytningerne, er RYK bekymret for de berørte patienter og borgeres fremtidige respiratoriske behandling og forhold.

Derfor ønsker RYK at høre nærmere om regionens overvejelser. Det ville være naturligt for dig at tage initiativ til at invitere de berørte interesseorganisationer, herunder RYK, til et møde hvor vi også sammen på forhånd kunne blive inddraget og taget med på råd om RCØ og IRPs fremtid. Vores inddragelse skal ske nu, så vi sikres en reel indflydelse og ikke senere, hvor beslutningerne er taget.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent